VMOK LEGATER UDDELT I 2022

2022 har ikke været et økonomisk indbringende år for VMOK fonden, så der var forholdsvis få midler til årets uddelinger. Samtidig modtog fonden ekstraordinært mange ansøgninger. Bestyrelsen formåede at imødekomme 17 af 64 ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et samlet beløb på 387.500 kr. Fondens bestyrelse har som altid forsøgt at fordele midlerne, hvor vi vurderer, at de på sigt kan gøre den største forskel for udsatte børn og unge.

Fondens næste ansøgningsperiode åbner den 1. august 2023 med ansøgningsfrist den 31. oktober 2023. Ansøgningsskemaet tilgås og udfyldes online på legatbogen.dk

Det er med glæde og stolthed, at vi kan præsentere dette års legatmodtagere:

Det starter med musikken, København S

En forening, der har haft succes med at bane vejen for udsatte unge gennem kreative og sociale musikworkshops, der lærer de unge at mestre eget liv. detstartermedmusikken.dk

30.000 kr. i støtte til Rap Camp – en musikalsk workshop, der tager de unge med på en dannelsesrejse, hvor musikken og den enkelte deltager er i centrum. Målgruppen er 75% unge med svære sociale problematikker og 25% med en ressourcestærk baggrund. Deltagerne vil arbejde sammen med erfarne og kendte rappere, som vil hjælpe dem med at udtrykke det, de har på hjerte.

Fit for Kids, Esbjerg

En frivillig forening, der tilbyder et gratis børne-vægttabsprogram målrettet socialt udsatte børn og deres familier. FitforKids-programmet er videnskabeligt dokumenteret og består af 6 elementer: kostvejledning, træning for hele familien, forældre-coaching, et motivations-program, sociale events og en digital platform med opskrifter, træningsvideoer, resultattavle og støttende fællesskab. fitforkids.dk

25.000 kr. i støtte til at sikre 70 familier i Esbjerg og Ribe en gratis plads på et lokalt Fit for Kids-hold, herunder rekruttering af frivillige og familier, uddannelse, fastholdelse og support. Fit for Kids har tidligere modtaget støtte fra VMOK.

Hastrup FC, Køge

En nystiftet fodboldklub i et boligsocialt område, der har til formål at styrke fællesskabet på tværs af etniciteter og kulturer og fremme lysten til at engagere sig i fodbold og tage medansvar. Har haft stor succes med at fastholde unge i et positivt og samfundsgavnligt fællesskab. Modtager af Benny Andersen prisen som anerkendelse for foreningens arbejde. Hastrup FC

29.500 kr. i støtte til et nyopstartet fodboldhold, herunder DBU-tilmelding, indkøb af kamp- og træningstøj og rekvisitter.

The Art of Peace, Esbjerg

Karate klub, der arbejder med mennesker, som har det svært i livet grundet depression, angst, afhængighed og lavt selvværd. Gennem to årtier har klubben guidet unge videre til en meningsfuld og indholdsrig hverdag.Klubben er blevet ramt af kommunale besparelser og har mistet støtte, der svarer til 83% af den årlige indtægt. theartofpeace.dk

30.000 kr. i støtte til at genopbygge og forbedre projektet. Med hjælp fra andre fonde og private vil klubben’købe tid’ til at finde et stabilt grundlag for at kunne fortsætte arbejdet.

Belong, København NV

En brobyggende indsats som støtter unge migranter i solid integrering. Unge uledsagede flygtninge tilbydes familielignende relationer, som bygger på udflugter i naturen. Relationer skabes mellem unge migranter og frivillige danske unge. Samværet giver gensidig respekt og forståelse. 

24.000 kr. i støtte til 8 weekendophold i sommerhus på Stevns med samvær, fællesskab og fokus på fysiske aktiviteter i naturen, hygge og fælles madlavning. 

Center for Tværfaglig Forebyggelse, Aalborg

En afdeling under forvaltningen Job og Velfærd i Aalborg Kommune med tre netværkskoordinatorer, som har et bredt samarbejde med relevante aktører omkring udvalgte boligområder i Aalborg. aalborg.dk

20.000 kr. i støtte til sommerferieaktiviteter målrettet børn og unge i udsatte positioner, der samtidigt henvender sig til beboerne for at understøtte lokale fællesskaber. Aktiviteterne gennemføres i et samarbejde mellem kommune, boligorganisationer og frivillige foreninger.

Foreningen Børnelejren, Langeland

Formålet er at give socialt udsatte børn og unge så som udviklingshæmmede, tvangsfjernede, omsorgssvigtede og andre dårligt stillede børn et lyspunkt i tilværelsen. Foreningen råder over Søgård Hovedgård på sydspidsen af Langeland. lejren.dk

20.000 kr. i støtte til en lejr for børn og unge fra Dagtilbuddet Bakkevej i Hornsyld – en afdeling for udsatte familier med bekymring for børn, der viser tegn på mistrivsel. Formålet er, at familierne får en ferie med oplevelser, fællesskab og nye input. Børnelejren, Langeland har tidligere modtaget støtte fra VMOK.

Lemvig Ungdomsgård Ungestøttecenter

Arbejder med børn og unge i udsatte positioner og ønsker at etablere et lokalt gruppetilbud til børn og unge fra skilsmissefamilier. De kan have svært ved at tale med forældrene om deres følelser forbundet med skilsmisse. lemvigungdomsgaard.dk

25.000 kr. i støtte til et gratis tilbud til alle børn og unge i Lemvig Kommune med fraskilte forældre. 

BROEN Vejle

Hjælper marginaliserede børn og unge til at få en aktiv fritid i lokale foreninger, så de kan finde gode rollemodeller og indgå i ligeværdige sammenhænge med andre børn og unge og på den måde undgå ensomhed, misbrugsmiljøer og yderlig marginalisering. broen-vejle.dk

20.000 kr. i støtte til betaling af kontingent og basalt udstyr som spejderuniformer, tøj og sko til håndbold og fodbold, badminton, svømning med mere. 

Forælder Fonden, København

Råder over 42 akutboliger for forældre og børn, som kommer fra sårbare livssituationer. Forælder Fonden giver dem en ny start med adgang til rådgivning, støtte, fællesskab og et hjem, hvor de sammen kan finde fodfæste og komme videre i livet. foraelderfonden.dk

15.000 kr. i støtte til til en legatordning, der kan sikre målrettet hjælp til sårbare børnefamilier: startpakker til de forældre, der ikke har midler til fx at købe en barnevogn, hjælp til ind- og udflytning og legater til basale behov og mærkedage i familierne. Forælder Fonden har tidligere modtaget støtte fra VMOK.

Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya, Allerød

BUUKenya støtter lokale ildsjæle i deres arbejde med børn og unge på Marvel Junior Academy i Mombasa,Kenya. Samarbejdet har blandt andet ført til en ny skolebygning med undervisningslokaler og gode toiletforhold samt klassesæt af lærebøger, så elevernes familier ikke kæmper med de udgifter. buukenya.com

22.000 kr. i støtte til lejrtur til naturparken Tsavo East, hvor eleverne bliver introduceret til Kenyas flora og fauna. Målet er at øge elevernes forståelse og interesse for Kenyas dyreliv og vigtigheden af naturbeskyttelse. BUUKenya har tidligere modtaget støtte fra VMOK.

Education Development Tanzania, Esbjerg

En forening, der arbejder for børn og unges læring og trivsel samt udvikling af daginstitutioner og skoler i udvalgte områder i Tanzania. Foreningens grundlag bygger på mange års samarbejde med dygtige og engagerede undervisere og skoleledere. ed-tanzania.com

12.000 kr. i støtte til møblering af Outdoor Lab for Early Childhood Development hos børnehaven NtuNtu Ace Day Care Center – færdigbygget i 2022 med støtte fra VMOK. 

Foreningen 5 skoler, København

Foreningen driver 16 teltskoler langs den syriske grænse, hvor tusindvis af børn er flygtet fra krigen i Syrien. Har nyligt renoveret en gammel skolebygning og indkøbt skolebusser til at køre børnene mellem flygtningelejren og skolen. Men eleverne kommer sultne i skole og tager sultne hjem igen. 5skoler.nu

25.000 kr. i støtte til at etablere og udstyre et køkken i skolen og ansætte en kvinde til at lave mad. Ca. 200 børn vil få et varmt måltid mad i løbet af dagen. Foreningen 5 skoler har tidligere modtaget støtte fra VMOK.

Human Practice Foundation, København

En fond, der har til formål at give adgang til kvalitetsuddannelse og værdige jobs. Har påbegyndt 95 skoleprojekter i Nepal og Kenya og igangsat uddannelsesprogrammer og mikro-entreprenørprojekter, hvilket har skabt en bedre tilværelse for over 36.000 børn, unge og deres forældre. humanpractice.org

30.000 kr. i støtte til at etablere et skolebibliotek på Olotasha Primary School i Mount Kenya regionen, så de 400 skolebørn kan blive undervist med nye materialer og opdateret faglitteratur, hvilket giver dem mulighed for at uddanne sig til den moderne og globaliserede verden.

Our Kenyan Children, Kongens Lyngby

En forening, som har til formål at støtte Global Hope Rescue and Rehabilitation Centre, Ngong – et børnehjem for 140 tidligere gadebørn – samt andre børne- og ungdomshjem i Kenya. I sommeren 2022 sponserede foreningen en basketkurv og et bordtennisbord, som bruges flittigt. Men børnene har stort ønske om en kurv mere, så de kan spille kamp. ourkenyanchildren.org

5.000 kr. i støtte til indkøb af mobil basket kurv og bolde. Alle indkøb sker i Kenya for at støtte lokale forretningsdrivende og minimere transport og miljøbelastning. Our Kenyan Children har tidligere modtaget støtte fra VMOK.

Ubumi Prisons Initiative, Birkerød

En dansk NGO, som arbejder med menneskerettigheder, sundhed, ernæring og uddannelse i Zambias fængsler. Bygger på individets ret til liv, sundhed og værdighed. Ubumi arbejder for at støtte børn af indsatte, gravide, store børn og alvorligt syge. ubumi.dk

20.000 kr. i støtte til børnesundhed, fødevarehjælp, medicin og babypakker. Herudover at sikre hygiejneforanstaltninger og rent drikkevand. Ubumi har tidligere modtaget støtte fra VMOK.

Danish Doc Production, Birkerød

Prisvindende producent af dokumentarfilm om sociale og humanitære emner. Arbejder med en film om manglende retssikkerhed for udsatte børn og deres familier. Sagsbehandlingsforløb omkring anbringelse af børn angiver en fejlprocent på 99. I filmen foreslår en række eksperter konstruktive løsninger på problemet. Der er akut brug for mere kompetence og indsigt i dette fagområde. danishdoc.dk

35.000 kr. i støtte til distribution af filmen til undervisningsbrug for socialrådgivere, efteruddannelse af sagsbehandlere i landets kommuner, seminarier for pædagoger og socialpædagoger, plejefamilie-foreninger, Børn & Unge udvalg, advokater, Børns Vilkår, danske psykoterapeuter og psykologer. Danish Doc har tidligere modtaget støtte fra VMOK.

VMOK BØRNEFOND – UDDELINGER 2021

I 2021 modtog VMOK Fonden i alt 48 ansøgninger og formåede at imødekomme 19 af de ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et samlet beløb på 508.500 kr. Det er med glæde at vi kan præsentere de udvalgte ansøgere og projekter fra 2021:

Foreningen Grønlandske Børn, Esbjerg

Foreningen har en snart 100-årig historie og stor erfaring i arbejdet med grønlandske børn i Danmark og Grønland. Foreningen understøtter børn i at udvikle sig til hele mennesker, så de har den bedste mulighed for at opfylde deres fulde potentiale. Projektet ”Et bedre liv i Danmark” er et tilbud for sårbare grønlandske børn og deres familier i Esbjerg.

20.000 kr. i støtte til indkøb af cykler og fiskestænger samt en tur med fiskekutter.

Et af formålene er at give de sårbare grønlandske børn nogle positive og trygge fællesskaber, hvor der er plads til at være sig selv og få oplevelser sammen i en ellers ret oplevelsesfattig barndom. fgb.dk

Børnelejren på Langeland

Foreningen har et eneste formål: at afholde finansierede lejre for dårligt stillede børn og unge fra hele landet på gården Søgård Hovedgård, der ligger i naturskønne omgivelser på sydspidsen af Langeland.

14.500 kr. i støtte til lejrophold for børn med forskellige diagnoser som autisme, hjerneskade, ADD og ADHD fra Ringkøbing skole.

Mange af eleverne knytter bånd og venskaber under opholdet. Ligeledes betyder det noget for det sociale liv og sammenhold i klassen, at de har fælles oplevelser at kunne referere til. Formålet er også at give børnene mulighed for at indgå i sociale relationer i nye sammenhænge.

Børnelejren på Langeland har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019. lejren.dk

Forælder Fonden, København

Grundtanken er et princip om hjælp-til-selvhjælp, og at frivillige yder støtte til kriseramte familier. Fonden er for enlige forsørgere og deres børn og hjælper med praktiske, juridiske, menneskelige og økonomiske problemer. Fonden har 42 ’førstehjælpslejligheder’, tre kollegier, personlig rådgivning og andre funktioner, som enlige forældre ikke kan få andre steder.

28.000 kr. i støtte til opstart af et aktivitetsnetværk for enlige forældre og deres børn, som bor i Forælder fondens akutboliger.

Netværket skal især bidrage til at bekæmpe den ensomhed og oplevelsesfattigdom, som mange af familierne er præget af, ved at tilbyde dem at deltage gratis i sociale arrangementer.

Forælder fonden har tidligere modtaget støtte til ’Børnepuljen’ i 2019 og 2020. foraelderfonden.dk

Mødrehjælpen, Esbjerg

En Landsdækkende organisation, stiftet i 1930’erne, der bl.a. var med til at etablere socialrådgiveruddannelsen. Foreningen rådgiver og støtter gravide og udsatte, sårbare børnefamilier. Mødrehjælpen er etableret i lokalforeninger landet over. 

15.000 kr. i støtte til ’Måltidet’ – fælles madlavning og spisning for udsatte og sårbare familier i Esbjerg kommune. 

Ud over fællesskabet er der ofte brug for råd og vejledning til at komme videre med små og store problemer. Familier knytter bånd, og de åbner op for socialt samvær. Deres berøringsangst bliver mindre, og de kan føle sig trygge i gruppen.

Mødrehjælpen, Esbjerg har tidligere modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015 og 2018

Foreningen Trampolinhuset, København

Stiftet efter Trampolinhuset nedlukning i 2020. Formålet er at udnytte den store viden og det netværk, som Trampolinhuset har udviklet over ti års virke, til at etablere et nyt og mere bæredygtigt tilbud til asylansøgere og flygtninge, som bor på Sjælland.

25.000 kr. i støtte til ’Weekend Trampolinhuset’ – aktiviteter for asylansøgere og deres børn. Et socialt tilbud med rådgivning, socialt netværk, dansk og engelsk undervisning.

Der fokuseres på de brugere, som har allermest brug for Trampolinhuset: de afviste asylansøgere, børn, forældre og enlige, som af en eller anden grund sidder fast i asylsystemet uden at kunne rejse hjem. trampolinhuset.dk

Cafe Finns Paraply, Esbjerg

En social cafe under KFUM’s sociale arbejde, et rus- og alkoholfrit værested med diverse aktiviteter: madgrupper for ensomme, musikværksted, økonomisk og juridisk rådgivning. Samarbejder med KORN 180, der er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder med psykisk syge og sårbare unge. 

40.000 kr. i støtte til konfirmationsfester for udsatte unge og deres familie.

Målgruppen er unge, der på mange parametre har det svært og er i risiko for at stå uden for det sociale fællesskab. De unges forældre er psykisk sårbare, i misbrug, har meget stram økonomi og kan have svært ved at overskue livet. Det er en stor lettelse for dem at få støtte til at kunne give deres børn en konfirmationsfest.

Projektet har tidligere modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2018 og 2019. korn180.dk

Treenighedskirken, Esbjerg

Har gennem flere år haft et samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn i Esbjerg og har lavet flere tilbagevendende arrangementer, eksempelvis ture til Legoland, Street Food, filmaftener og julefest.

15.000 kr. i støtte til julefest og julegaver til børn fra udsatte grønlandske familier.

Treenighedskirken har tidligere modtaget støtte til arrangementer med FGB i 2018 og 2020.

BROEN, Høje Taastrup

Foreningen hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at deltage i idræts- og fritidsaktiviteter i tæt samarbejde med kommunen og lokale foreninger, så de kan være aktive i sociale fællesskaber.

30.000 kr. i støtte til betaling af kontingent og udstyr til udsatte børn.

BROEN bygger bro for det udsatte barn til de gode fællesskaber i foreningerne sammen med andre børn og unge og positive, voksne rollemodeller. Det fremmer barnets trivsel i hverdagen og modvirker negativ social arv.

BROEN, Høje Taastrup har tidligere modtaget støtte til samme formål i 2019 og 2020. broen-danmark.dk

Esbjerg Fightcenter

Klubben henvender sig til børn, unge og voksne, som har lyst til at dyrke Thaiboxing, MMA og yoga på tværs af kultur, nationalitet, alder, køn og social status. Klubben er lykkedes med at inddrage unge fra særligt udsatte områder i Esbjerg, unge som ikke naturligt bliver en del af det etablerede foreningsliv.  

15.000 kr. i støtte til træningsudstyr til de unge, som ikke selv har råd.

Klubben skaber et rum for mangfoldighed og det gode kammeratskab, hvor fokus er at hjælpe og støtte hinanden, arbejde med at skabe sunde fællesskaber og styrke medlemmernes evner og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engagerede i samfundet. 

Familiecenter Esbjerg, afdeling Ungdomspensionen

Et kommunalt behandlingstilbud til børn og unge, der har behov for hjælp og støtte. Centret består af 23 afdelinger, der yder forskellige indsatser.

50.000 kr. i støtte til deltagelse i ’The Tall Ship Races 2022 – en oplevelse for livet’ for 15 socialt belastede unge.

De unge har en tung balast i rygsækken, manglende sociale kompetencer, massivt omsorgssvigt, følelsesmæssige nederlag, tilknytnings- og indlæringsvanskeligheder. De unge vil komme styrkede ud af oplevelsen. De vil blive introducerede til det maritime liv, få flyttet deres personlige grænser og styrket deres selvtillid.

Parasport, Frederiksberg

Parasport er en åben folkeoplysende idrætsforening, hvis vigtigste opgave er at tilbyde idrætsaktiviteter – som ikke umiddelbart kan rummes i almenidrætten – der henvender sig til udøvere med tunge handicaps.

30.000 kr. i støtte til ’Inkluderende idrætsundervisning for enkeltintegrerede elever med fysiske funktionsnedsættelser i den danske folkeskole.’

Børn og unge med handicap har, for langt de flestes vedkommende, haft negative idrætserfaringer; de er blevet valgt som de sidste, har haft plads på bænken og er blevet hånet eller mobbet, når de er faldet ved siden af. De har en grundlæggende følelse af ikke at være velkomne, hvilket har en selvforstærkende virkning i forhold til de udfordringer de i forvejen slås med i deres hverdag.

Parasport, Frederiksberg har tidligere modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2018. parasportfrederiksberg.dk

Behandlingscenter Tjele

Danmarks ældste privatdrevne center, der tilbyder professionel misbrugsbehandling af alkohol- og kokainmisbrug samt ludomani. Der behandles årligt 1.000 til 1.500 misbrugere. 

20.000 kr. i støtte til ’De små skuldre’ – et tilbud til børn og unge, der er belastede af opvækst i familier med alkohol- eller stofmisbrug.

Formålet er at yde et gratis, struktureret og vidensbaseret behandlingstilbud til børn og unge fra otte år til ca. 25 år med henblik på at reparere skaderne fra opvækst i en familie med misbrugsproblemer samt at støtte brugernes personlige og sociale udvikling og evne til at mestre udfordringer fremadrettet. tjele.com

LØFT, København

LØFT er sat i verden for at forebygge negativ social kontrol og negativ social arv. Organisationens formål er at skabe bedre vilkår, fremme lighed og ligestilling hos unge med minoritetsbaggrund. Har stor erfaring i samarbejde med myndigheder, krisecentre og andre aktører. Opkvalificerer, rådgiver og støtter fagfolk i kommuner, på folkeskoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner.

50.000 kr. i støtte til ’EVOLVE – et safespace til sårbare unge udsat for psykisk vold og negativ social kontrol.’

EVOLVE er identificeret, udviklet og kvalificeret igennem brugerinddragelse. Indsatsen følger tre spor: individuel hjælp, fælles oplysning og fællesskabende aktiviteter. Det er den enkelte unges situation, der afgør, hvordan den unge støttes og hjælpes. De unge lærer hinanden at kende og får oplevelsen af at være del af et fællesskab med andre unge, der også går gennem en svær periode i livet. loeft.info

Selvhjælp Herning

En frivillig social forening, der etablerer selvhjælpsgrupper for børn, unge og voksne i svære livssituationer. Driver årligt omkring 60 selvhjælpsgrupper, hvor en fjerdedel er for børn og unge.

10.000 kr. i støtte til to trivselsgrupper for børn (6-15 år), som har forældre eller søskende med psykisk sygdom.

Denne gruppe af børn er kendetegnet ved, at deres barndom ofte er præget af uforudsigelighed, tidligt voksenansvar og tilsidesættelse af egne behov. I trivselsgruppen vil børnene dele deres erfaringer med andre, som også har psykisk sygdom inde på livet. Erfaringen viser, at børnene får bedre selvværd, bedre kan mærke egne behov og føler sig mindre alene. selvhjaelpherning.dk

WeShelter, Valby

Fonden, som står bag væresteder og herberger, arbejder med frivillige og taler udsattes sag. Frivilligindsatsen arbejder for at involvere civilsamfundet i det sociale arbejde blandt udsatte grupper på både herberg, væresteder og i samarbejde med kommunale og private aktører.

30.000 kr. i støtte til ’Sociale madklubber for hjemløse unge.’

WeShelter griber unge mennesker, som har mistet deres hjem og arbejder for, at hjemløse unge får de bedste forudsætninger for et selvstændigt og meningsfuldt ungdomsliv. De unge beboere på WeShelters herberg har ensomhed som fast følgesvend. I sociale madklubber kan hjemløse unge med psykisk sårbarhed og ensomhed i livet tilberede og spise sund mad sammen med frivillige.”

WeShelter har tidligere modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2020. weshelter.dk

Børns udvikling og uddannelse i Kenya (BUUKenya)

Støtter lokale ildsjæle i deres arbejde med børn og unge i Kenya igennem samarbejde med Marvel Junior Academy, hvor BUUKenya har sørget for en ny skolebygning og indkøbt klassesæt med lærebøger, så de fattige familier ikke skal kæmpe med udgifterne.

22.000 kr. i støtte til køb af nabohus for at reducere driftsudgifter for Marvel Junior Academy.

Marvel Junior Academy arbejder for at give lige muligheder til alle børn uanset baggrund. Siden BUUKenya startede samarbejdet i 2014, er skolen vokset fra 60 elever til omkring 250 elever, der undervises i nye lokaler af 17 ansatte. Alle har adgang til gode toilet- og køkkenforhold, og skolen har udviklet sig som håbet.

BUUKenya har tidligere modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020. buukenya.com

Education Development Tanzania

En forening som arbejder for udvikling af børn og unges læring og trivsel samt udvikling af daginstitutioner og skoler i udvalgte områder i Tanzania. Bygger på mange års samarbejde med dygtige og engagerede undervisere og ledere i skoler og institutioner.

39.000 kr. i støtte til opførelse af ’Outdoor Lab for Early Childhood Development.’ 

Outdoor Lab er en fysisk bygning, der bliver designet og tilpasset det Day Care Center, hvor den skal bygges. Man bruger lokale håndværkere og indkøber så vidt muligt alle materialer lokalt. Outdoor Lab danner udgangspunkt for arbejdet med børnene i Day Care Centeret. ed-tanzania.com

Tanzibarn, Tanzania

Fungerer som støtteforening for tre udviklingsprojekter, der hjælper udsatte børn og deres familier i byen Usa River med henblik på at skabe økonomisk bæredygtighed hos de dårligst stillede.

25.000 kr. i støtte til ’Lektiehjælp til 100 udsatte børn i Tanzania.’

Skolehjælpen er nødvendig for, at børnene kan klare deres eksamen og fortsætte skolegangen. Det er vigtigt at sørge for støtte og uddannelse til de unge i lokalområdet, da det er disse unge, der skal hjælpe til med at skabe en stabil fremtid i Tanzania.”

Tanzibarn har tidligere modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2020. tanzibarn.dk

Ubumi Prisons Initiative, Zambia

En dansk NGO, som arbejder med menneskerettigheder, sundhed, ernæring og uddannelse i 11 fængsler med ca. 7.400 indsatte. Gennem uddannelse og inddragelse af frivillige arbejdes der for at gøre de indsatte i stand til at bidrage positivt til eget og andres liv. Ubumi arbejder i krydsfeltet mellem udvikling og nødhjælp og skaber mere værdige forhold for fængslede og deres børn.

30.000 kr. i støtte til ’Børnesundhed i to fængsler herunder fødevarehjælp og forbedret hygiejne til børn og gravide.’

Ubumi Prisons Initiative hjælper små og store børn, gravide kvinder og alvorligt syge i Zambias fængsler med mad, sundhed og uddannelse. Formålet er at bidrage til en markant forbedring af generel sundhed og levevilkår for ca. 12 små børn på 0-4 år, som er med mor i fængsel, ca. 70 store drenge i alderen 12-19 år samt ca. 10 gravide indsatte i Chipata fængslet. 

Ubumi Prisons Initiative har tidligere modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2020. ubumi.dk

VMOK BØRNEFONDS UDDELINGER 2020

Til den årlige uddelingsrunde modtog fonden 55 ansøgninger og formåede at imødekomme 26 af de ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et sammenlagt beløb på 683.765 kr.

Næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2021.

Det er med stolthed og glæde at fondens bestyrelse kan præsentere dette års udvalgte ansøgere og projekter:

ADHD Foreningen, Odense

En landsdækkende, frivillig organisation med 12 lokalforeninger og ca. 6.300 medlemmer, der repræsenterer og arbejder for alle med ADHD. Foreningen har eksisteret over 30 år.

10.000 kr. i støtte til ADHD-foreningens familielejr 2021. 

Lejren er for udsatte børn med ADHD og deres familier, fortrinsvis enlige forsørgere med et eller flere børn med ADHD i alderen 6 – 12 år samt eventuelle søskende uden ADHD. En familielejr er et pusterum med positive ferieoplevelser i en sammenhæng, der er indrettet til netop at rumme mennesker med ADHD. Udover familiehygge og netværksdannelse med ligesindede er lejren en mulighed for at udbygge både de voksnes og børnenes viden om ADHD.

ADHD Foreningen har tidligere modtaget støtte til familielejre i 2015, 2016, 2017 og 2018

www.adhd.dk/adhd-foreningensfamilielejre

Den boligsociale helhedsplan i Værebro Park, Bagsværd

En helhedsplan, der understøtter skabelsen af inkluderende fælleskaber for udsatte beboere, som mangler netværk. Helhedsplanen er et samarbejde mellem lokale daginstitutioner, skole og bibliotek og bygger på, at alle børn og unge skal have mulighed for at komme i job og uddannelse i fremtiden.

10.000 kr. i støtte til Værebro Parks familieoplevelsesklub.

Klubben er for udsatte familier med børn, hvor man mødes med andre familier en gang om måneden. Viden og læring leges ind gennem spændende aktiviteter og skaber positive oplevelser i et fælleskab, som på sigt skal være med til at øge trivslen i familierne.

Børn og unges mærkesager, Horsens

En almennyttig forening, der har eksisteret i fire år og som ønsker at gøre en forskel for udsatte og sårbare børn og unge.

10.000 kr. i støtte til non/konfirmationsmenuer til udsatte familier i hele Danmark.

Frivillige tilbereder og pakker en tre-retters konfirmationsmenu til 100 – 115 familier. Maden og måltidet ses som et socialt omdrejningspunkt, der er medskabende til at fremme den almene livskvalitet for udsatte børn og unge. Visionen er at skabe oplevelser og lyspunkter for børnene og deres familier, at kombinere medborgerskab og frivillighed med konkrete opgaver og at arbejde i øjenhøjde, gensidighed og fælles handling.

www.bum-org.dk

Frelsens Hær, Esbjerg

Har arbejdet i byen i 125 år og oplever, at der stadig er et stort behov for hjælp og omsorg i Esbjerg.

31.500 kr. i støtte til julehjælp til udsatte børnefamilier.

Projektet handler om at forsøde julen hos udsatte familier, at børnene får en god og hyggelig juleoplevelse, der tilnærmelsesvis ligner den jul, som deres kammerater har. 

Frelsens Hær, Esbjerg har tidligere modtaget støtte til julehjælp i 2018.

www.fhjulehjælp.dk.

Forælder Fonden, København

Grundtanken er social-konservativ med princip om hjælp-til-selvhjælp, og at frivillige yder støtte til kriseramte familier. Fonden er til for enlige forsørgere og deres børn og hjælper med praktiske, juridiske, menneskelige og økonomiske problemer. Fonden har 42 ’førstehjælpslejligheder’, tre kollegier, personlig rådgivning og andre funktioner, som enlige forældre ikke kan få andre steder.

25.000 kr. i støtte til ’Børnepuljen’.

De enlige forældres anspændte økonomi betyder, at børnene ofte oplever tydelige afsavn i forhold til deres kammerater. Formålet med Børnepuljen er at yde store og små tilskud til eksempelvis elektronik, vintertøj eller julegaver. Socialfaglige ansatte samt frivillige i kontakt med familierne kan indstille børn til puljen.

Forælder fonden har tidligere modtaget støtte til Børnepuljen i 2019.

www.foraelderfonden.dk

Fonden Børnehjælpsdagen, København

En humanitær organisation, stiftet i 1904, der arbejder med at ruste anbragte børn og udsatte unge i Danmark til voksenlivet, så de har bedre mulighed for at få en uddannelse og blive selvforsørgende.

25.000 kr. i støtte til sommerfester for anbragte børn og deres plejefamilier. 

Børnehjælpsdagens sommerfester er en årlig tradition, som børnene og deres plejefamilier ser frem til. Traditioner er vigtige for anbragte børn. Der inviteres 1.200 – 1.300 plejebørn, som får lov at invitere deres plejefamilier og plejesøskende med, i alt ca. 4.400 mennesker. Sommerfesteren afholdes i hele landet.

Børnehjælpsdagen har modtaget støtte til sommerfester i 2015, 2016 og 2018.

www.bhd.dk

Læs for Livet, København

Foreningen, stiftet i 2012, indsamler bøger fra private, forlag, anmeldere, forfattere og mange andre, og donerer skræddersyede biblioteker på mellem 400 og 1000 bøger til børnehjem, døgninstitutioner, opvækstinstitutioner, krisecentre og ungdomspensioner, som arbejder med udsatte børn og unge. Bogudvalget gennemtænkes fagligt for variation i genrer og sværhedsgrader og tager udgangspunkt i børnene og de unges egne ønsker. Formålet er at skabe social forandring og at give anbragte børn og unge gode oplevelser og muligheder for bedre liv igennem adgang til appellerende litteratur og gode læseoplevelser.

36.000 kr. i støtte til projekt ’Julebogsdag’. 

Sammen med en gruppe anbragte unge pakker Læs for Livets frivillige julepakker med julebøger og julehygge til ca. 240 udsatte børn og unge på 20 forskellige institutioner i Danmark. 

Læs for livet har tidligere modtaget støtte til ’Julebogsdag’ i 2018

www.laesforlivet.dk

Flyv, Charlottenlund

En nystartet forening, baseret på frivilligt arbejde, der arbejder for at bidrage til gode oplevelser for børn anbragt på børnehjem. Børnene udfylder ønskesedler sammen med de voksne på børnehjemmet, så det sikres, at børnene får de oplevelser, som har værdi for dem. 

25.000 kr. i støtte til ’Flyvende fredag’ på opholdsstedet Paideia: koncert, workshop om modedesign, sushi og softice.

Over 2.200 børn bor på børnehjem i Danmark, primært som en konsekvens af forældrenes alkoholmisbrug, afhængighed af stoffer, alvorlige sindslidelser eller som følge af adfærdsproblemer i skolen. Den psykiske mistrivsel blandt anbragte unge er dobbelt så stor som for unge generelt. Tendensen er, at børnene sjældent kommer hjem. Flyvende fredag vil give børnene en god oplevelse, der kan styrke fællesskabet og give dem en følelse af, at deres ønsker bliver hørt.

www.projektflyv.dk

Treenighedskirken, Esbjerg

Har gennem flere år haft et samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn i Esbjerg og har lavet flere tilbagevendende arrangementer, eksempelvis ture til Legoland, Street Food, filmaftener og julefest.

10.000 kr. i støtte til køb af julegaver til 50 børn i udsatte grønlandske familier.

På grund af corona-situationen er årets julefest aflyst. I stedet hjælper Treenighedskirken familierne med at søge om ’julekurve’ i lokale loger og indkøber gaver, som bliver bragt ud til børnene. 

Treenighedskirken har tidligere modtaget støtte til arrangement med FGB i 2018.

www.fgb.dk

GAME Denmark, København

En non-profit organisation, som siden 2002 har arbejdet for at udbrede gadeidræt og gadekultur med målet om at skabe varige sociale forandringer for børn og unge i udsatte boligområder. Unge frivillige ’Playmakere’ uddannes til at drive gadeidrætsaktiviteter for en yngre målgruppe af 8-16 årige, som eksponeres for rollemodeller og inkluderes i et aktivt fællesskab.

43.265 kr. i støtte til GAME Community: uddannelse og støtte af frivillige Playmakere.

GAME har over en længere periode rettet fokus på at inddrage idrætsuvante piger bl. a. ved at tilbyde en ny multisport-aktivitet, bygget på udviklede metoder for involvering af piger i idrætsfællesskabet. Den overordnede målsætning for 2021 er at tilbyde aktiviteter i 30 boligområder på tværs af 5 regioner med mere end 65 aktiviteter fordelt på forskellige boligområder og 200 unikke deltagende børn.

www.gamedenmark.org

FitforKids, København

En frivillig social forening, der siden 2007 har arbejdet med at udvikle og tilbyde et gratis børnevægttabsprogram målrettet socialt udsatte børn og deres familier. Programmet er forskningsbaseret og videnskabeligt dokumenteret og består af fem dele: kostvejledning, træning, forældre-coaching, motivationsprogram og sociale events. Hermed hjælper FitforKids overvægtige og inaktive børn og deres familier med at få et sundere liv, mere energi og bedre trivsel.

25.000 kr. i støtte til træningstøj og sko til børn fra ressourcesvage familier.

Størstedelen af børnene i FitforKids kommer fra socialt udsatte familier, der ikke har råd eller overskud til at give barnet bl. a. træningsudstyr. Det betyder, at nogle af børnene kommer til træning i bare tæer og cowboybukser.

BROEN, Guldborgsund

Stiftet i 2011, er en frivillig forening under BROEN Danmark, som har til formål at hjælpe socialt truede børn og unge i Guldborgsund kommune. Via aktivering i lokale foreninger, sports- og idrætsklubber skabes en hverdag, der er præget af livskvalitet, trivsel og tryghed. 

30.000 kr. i støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter for udsatte børn.

BROEN, Guldborgsund støtter ca. 350 udsatte børn og unge således, at de kan deltage i en fritidsaktivitet. I gennemsnit koster det 3000 kr. at støtte et barn i et år. Arbejdet består i at koordinere processen omkring det enkelte barn og varetage praktiske gøremål, som at skaffe midler til kontingent og indkøbe udstyr sammen med børnene.

BROEN, Guldborgsund har tidligere modtaget støtte til samme formål i 2017.

www.broen-danmark.dk/guldborgsund

BROEN, Høje Taastrup

Foreningen hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at deltage i idræts- og fritidsaktiviteter i tæt samarbejde med kommunen og lokale foreninger.

30.000 kr. i støtte til betaling af kontingent og udstyr til udsatte børn.

BROEN bygger bro for det udsatte barn til de gode fællesskaber i foreningerne sammen med andre børn og unge og voksne rollemodeller. Det fremmer barnets trivsel i hverdagen og modvirker negativ social arv. BROEN tilstræber, at så mange børn som muligt kommer ud i aktive fællesskaber og derefter tager sig en positiv rolle i samfundet.

BROEN, Høje Taastrup har tidligere modtaget støtte til samme formål i 2019.

www.broen-danmark.d  k/hoejetaastrup/

Pårørende Netværket – Misbrugsportalen, Bagsværd

Organisationen yder støtte og rådgivning til mennesker, som er berørt af misbrug og afhængighed. Tilbyder omfattende telefonisk rådgivning og samtaleforløb til pårørende af misbrugsramte – med særligt fokus på de mest udsatte: børnene og de unge.

30.000 kr. i støtte til virtuelle netværksmøder, temaoplæg og gruppeforløb.

Det ’virtuelle pårørendefællesskab’ forventes at nå ud til cirka 200 mennesker i udsatte familier, hvoraf halvdelen er børn under 18 år. Projektets sigte er at hjælpe målgruppen igennem nogle af de markante udfordringer, som den sociale distancering i forbindelse med Covid-19 har medført.

www.misbrugsramte-familier.dk

Ungdommens Røde Kors, København

Danmarks største humanitære ungdomsorganisation hjælper ca. 15.000 børn og unge gennem lokale indsatser i hele Danmark. Flere tusinde unge arbejder frivilligt for at gøre noget ved de sociale udfordringer, der findes for børn og unge i samfundet.

6.000 kr. i støtte til Netværk for studerende fanger.

Netværket for studerende fanger er et studietilbud til indsatte unge. En ung frivillig kommer med ind bag murene to gange om ugen for at hjælpe med studierne.

www.urk.dk

Bryd Tavsheden, København

Et rådgivningstilbud for børn og unge, som er udsat for fysisk eller psykisk vold. Arbejdet er bygget op om tre fokusområder: forebyggende, oplysende og rådgivende. Samtaler hjælper børn og unge med at sætte ord på volden. Samtaler kan enten være personlige i ’Basen,’ som åbnede i København i 2013, eller pr. telefon, facetime eller skype. 

35.000 kr. i støtte til rådgivningsarbejde samt kvalitetssikring og markedsføring.

Hvis man har været udsat for vold, og man ikke får bearbejdet overgrebene, har man større risiko for at få fysiske, psykiske og sociale vanskeligheder fremover. Samtalerne hjælper de unge til at perspektivere og reflektere over egne valgmuligheder med henblik på at modvirke, at volden bliver definerende for den unge.

Bryd tavsheden har tidligere modtaget støtte til ’Forandringssamtaler’ i 2017, 2018 og 2019.

www.brydtavsheden.dk

Folkekirkens Hus, Esbjerg

Huset, beliggende i centrum af Esbjerg, har til formål at yde diakonalt arbejde for sårbare og hjemløse unge i alderen 15-30 år. Der tilbydes gratis morgenmad, bad, tøjvask og mulighed for at smøre madpakker. Om eftermiddagen er der åben cafe med lektiehjælp, kreativt- og spisefællesskab. Huset har tilknyttet en socialpræst, en ungdomsgadepræst samt en kirke- og kulturmedarbejder. Resten drives af frivillige, pensionister såvel som gymnasieelever og universitetsstuderende.

37.500 kr. i støtte til indretning af kælderrum. 

Når der er mange brugere i huset, vender nogle af de unge med angstproblematikker om i døren, da de ikke kan overskue for mange mennesker i samme rum. Med indretning af tre kælderrum skabes der flere muligheder for at fordele de unge i huset, så der er plads til dem, der ikke kan være i en større forsamling.

Folkekirkens Hus har tidligere modtaget støtte til ’Åben cafe for sårbare unge’ i 2018.

http://www.folkekirkenshus-esbjerg.dk

WeShelter, Valby

En fond stiftet i 1893, som står bag væresteder og herberger, arbejder med frivillige og taler udsattes sag. Frivilligindsatsen arbejder for at involvere civilsamfundet i det sociale arbejde blandt udsatte grupper på både herberg, væresteder og i samarbejde med kommunale og private aktører.

30.000 kr. i støtte til møbelhjælp til unge hjemløse, som står til at flytte i egen bolig.

Frivillige indsamler og klargør brugte møbler og tøj til uddeling. Overgangen fra herberg til egen bolig kan være forbundet med udfordringer for de mange med få ressourcer. Møbler er vigtige for en god start i egen bolig. Møbler skaber hjem. Det er ikke nok blot at få et tag over hovedet. Boligen skal være et hjem for fremtiden.

www.weshelter.dk

Settlementet på Vesterbro, København

En frivilligdrevet organisation med 110 års erfaring i at hjælpe socialt udsatte. Via retshjælp og gældsrådgivning hjælpes mennesker ud af gæld og fattigdom. Mentorstøtte og skræddersyede praktikker i socialøkonomiske butikker sikrer socialt udsatte adgang til arbejdsmarkedet.

30.000 kr. i støtte til at forbedre børns vilkår i socialt udsatte familier.

Målgruppen er børnefamilier og enlige mødre, der står med en uoverskuelig gæld. Mange er ramt af andre problemer som fysisk eller psykisk sygdom, et liv på kontanthjælp eller pludselig social deroute. Mange har et sparsomt netværk, manglende uddannelse og nogle har misbrugsproblemer og lever i social isolation. Rådgiverne hjælper med alt fra huslejerestance og manglende forsørgelse til sundhedsbehandling og skilsmissesager.

www.settlementet.dk

Foreningen 5 Skoler, Tyrkiet

Stiftet i 2019, har bygget fem skoler for syriske børn i en flygtningelejr i Tyrkiet tæt på grænsen til Syrien. Børn, der før sad alene i kolde telte eller stod og stirrede ud over markerne, hvor deres forælde arbejder, er nu glade, nysgerrige og ivrige skolebørn. 5 Skoler har fem lønnede skolelærere og en projektleder, der driver skolerne.

50.000 kr. i støtte til ’Værdige hygiejneforhold’: oplysning om hygiejne, fordeling af hygiejne- og forebyggelsespakker samt opførelse af fem toiletter med håndvaske.

Dårlig hygiejne gør sig gældende for en stor del af 5 Skolers elever. De lugter, er beskidte, deres hår er filtret, og deres tænder viser tydeligt, at de aldrig bliver børstet. Projektet vil medvirke til bedre hygiejne, færre tandproblemer og et generelt øget selvværd. På længere sigt kan viden om bedre hygiejne redde liv og forebygge infektioner og sygdom. Undervisning i personlig hygiejne foregår ved 5 Skolers egen læge, som rådgiver, følger op og kvalitetssikrer, når han er på besøg i lejrene med jævne mellemrum.

www.5skoler.nu

Football for a New Tomorrow (FANT), Sierra Leone

En humanitær organisation, stiftet i 2012, der gennem oprettelse og drift af idrætsforeninger i det tidligere borgerkrigsramte Sierra Leone, skaber udvikling og forandring for børn og unge. Rollemodeller inspirerer og støtter børnene i hverdagen og skoler dem igennem foreningernes demokratiske principper. Desuden uddannes børnene i menneskerettigheder, heriblandt pigers rettigheder.

30.000 kr. i støtte til opførelse af seks nye håndboldklubber. 

Håndboldklubberne skal drives af kvinder både for at skabe jobs og rollemodeller, som vil kunne ændre unge pigers liv. FANTs mangeårige erfaring har vist, at det ofte er en udfordring at engagere pigerne i idrætsklubberne. En af FANTs trænere startede et håndboldhold, hvilket viste sig at være et godt værktøj til at aktivere piger. Håndboldklubberne vil skabe et forum, hvor kvinderne får en stemme i lokalsamfundet. Derudover uddannes kvinderne i at tage ejer- og lederskab og være rollemodeller for de unge piger i deres lokalsamfund.

FANT har tidligere modtaget støtte til ’A New Tomorrow’ i 2015 og ’Back to School’ i 2018.

www.fant.dk

Our Kenyan Children, Kenya

En forening hvis formål er at yde støtte til Global Hope Rescue and Rehabilitation Centre, et hjem for gadebørn i Ngong samt andre børne- og ungdomshjem i Kenya. 

26.500 kr. i støtte til reparation af 30 køjesenge og indkøb af 60 madrasser.

120 tidligere gadebørn sover fire i hver køjeseng under miserable forhold. Sengene er nedslidte og skal renoveres. Nogle senge har ingen madrasser, så børnene sover direkte på metalfjedrene, andre ligger på gulvet. Med projektet bliver der ikke flere sengepladser, men sovefaciliteterne bliver kraftigt forbedret. Arbejdet udføres af lokale håndværkere, og madrasserne indkøbes i Kenya.

www.ourkenyanchildren.org

Tanzibarn, Tanzania

Fungerer som støtteforening for tre udviklingsprojekter, der hjælper udsatte børn og deres familier i byen Usa River med henblik på at skabe økonomisk bæredygtighed hos de dårligst stillede.

18.000 kr. i støtte til seksualundervisning og ’family planning.’

Projektet er rettet specifikt mod socialt dårligt stillede piger i alderen 12-18 år. Omkostningerne ved at få et barn i en tidlig alder kan være helt uoverskuelige. Pigerne bliver smidt ud af deres uddannelser, får svært ved at få job og bolig, og ofte bliver de set ilde på af det omgivende samfund. Projektets formål er, via aktiviteter og seminarer, at oplyse unge piger omkring forebyggelse af graviditet.

www.tanzibarn.dk

Børns udvikling og uddannelse i Kenya (BUUKenya)

Støtter lokale ildsjæle i deres arbejde med børn og unge i Kenya igennem samarbejde med Marvel Junior Academy, hvor BUUKenya har sørget for en ny skolebygning og indkøbt klassesæt med lærebøger, så de fattige familier ikke skal kæmpe med udgifter til bøger.

25.000 kr. i støtte til køb af klassesæt af lærebøger til Marvel Junior Academy.

BUUKenya har tidligere doneret skolebøger, som nu er nedslidte og trænger til udskiftning. Marvel Junior Academy arbejder for at give lige muligheder til alle børn uanset baggrund. Skolen har derfor klassesæt til udlån. Tilbuddet øger muligheden for, at fattige familier kan have deres børn på skolen, hvor der leveres god og kærlig undervisning i små klasser, fremfor i det offentlige skolesystem, hvor en lærer kan have ansvaret for 80-100 børn.

BUUKenya har tidligere modtaget støtte til Udvidelse af skolen, 2015 – indkøb af lærebøger, 2016 – undervisningsforløb med safari, 2017, 2018 og 2019.

www.buukenya.com

Ubumi Prisons Initiative, Zambia

En dansk NGO, som i 14 år har arbejdet med menneskerettigheder, sundhed, ernæring og uddannelse i Zambias fængsler. Ubumi arbejder i 11 fængsler, som dækker ca. 7.400 indsatte. Gennem uddannelse og inddragelse af frivillige indsatte arbejdes der for at gøre de indsatte i stand til at bidrage positivt til eget og andres liv. Ubumi arbejder i krydsfeltet mellem udvikling og nødhjælp og skaber mere værdige forhold for fængslede og deres børn.

30.000 kr. i støtte til fødevarehjælp, forbedret hygiejne og børnesundhed.

Der er som udgangspunkt intet fokus på børns, unges og gravides specifikke behov ift. ernæring og omsorg i Zambias fængsler. Ubumi Prisons Initiative hjælper små og store børn, gravide kvinder og alvorligt syge i Zambias fængsler med mad, sundhed og uddannelse. Formålet er at bidrage til en markant forbedring af generel sundhed og levevilkår for ca. 12 små børn på 0-4 år, som er med mor i fængsel, ca. 70 store drenge i alderen 12-19 år samt ca. 10 gravide indsatte i Chipata fængslet. 

www.ubumi.dk

VMOK BØRNEFONDS UDDELINGER 2019

VMOK fonden modtog 62 ansøgninger til den årlige uddelingsrunde og formåede at imødekomme 27 af de ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et sammenlagt beløb på 750.700 kr.

Næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2020.

 

Det er med stolthed og glæde at fondens bestyrelse kan præsentere dette års udvalgte ansøgere og projekter:

 

Red Barnet Aabenraa lokalafdeling

Foreningen administrerer to oplevelsesklubber i samarbejde med kommunen.

12.000 kr. i støtte til ’Familiedag i Hjelm Skov for 80 børn, unge og deres familier.

”Familierne lever under fattigdomsgrænsen. Foruden at være økonomisk pressede er de ofte socialt ekskluderede. Vi skaber netværk, gode minder og oplevelser for børnene og deres familier via vort frivillige arbejde.”

 

Red Barnet Randers

Lokalforeningen startede i 2018 ’Glad Fritid Puljen’ for at kunne hjælpe udsatte børn til at tage del i fritidslivet, da Randers kommune ikke yder Fritidspas.

20.000 kr. i støtte til Glad Fritid Puljen.

”Formålet er, at udsatte børn og unge også kan være med i fritidsaktiviteter, få positive rollemodeller, føle ligeværd og inklusion.”

 

Børnehaven Væksthuset, Aalborg

En specialbørnehave for børn med ADHD, autisme og/eller tilknytningsforstyrrelser. Børnegruppen har 16 børn i alderen et halvt til seks år.

10.000 kr. i støtte til indkøb af diverse bevægelsesmaterialer.

”Materialerne skal bruges som omdrejningspunkt for at opbygge forpligtende fællesskaber. Når kroppen er i centrum for den kommunikation, der er mellem børnene, giver det anderledes mulighed for at styrke sproget, både i forhold til højnelse af ordforråd, træning af udtalevanskeligheder og oplevelsen af, at sproget kan bruges til at opnå noget.”

 

IF FREM Skørping

En paraply organisation som dækker over næsten al sport i Skørping, herunder specifikt et rulleskøjtehold med deltagere fra et lokalt børnecenter.

5.100 kr. i støtte til speedskøjter til to anbragte børn.

”De anbragte børn har naturligvis de udfordringer, børn i denne gruppe ofte har. Vi ønsker at fastholde de respektive børn inden for en sport, hvor de hver især finder succes og gode oplevelser på lige vilkår med børn fra helt normale kår.”

 

Mercy Ships Danmark

En international humanitær hjælpe-organisation, der tilbyder gratis lægehjælp til mennesker, der grundet fattigdom ikke har mulighed for at ændre på deres situation.

55.000 kr. i støtte til program for plastikkirurgi; operationer og behandlinger i Senegal.

”Vi har særligt fokus på børn med alvorlige og ubehandlede brandskader. Det kan være en arm, der er vokset sammen med kroppen eller arvæv på hænderne, der har fået fingrene til at gro sammen. Disse børn bliver hudtransplanteret og modtager genoptræning af nedbrudte muskler. Den genvundne funktionsevne forbedrer den enkelte patients liv væsentligt.”

 

Mafanikio organisation, Kenya

En non-profit organisation der har til formål at bekæmpe fattigdom og eksklusion samt fremme uddannelse og udvikling i marginaliserede områder i samarbejde med lokale partnere.

13.000 kr. i støtte til fire toiletter til Miwani Primary School.

”Formålet er at give 200 elever adgang til toiletter, som er ikkeeksisterende. Toiletter vil forhindre at eleverne må gå hjem samt mindske fraværet blandt pigerne, da de ofte fravælger skolegang i menstruationsperioder. Desuden er det et krav, at skolen skal have toiletter for at blive registreret hos regeringen, som efterfølgende vil kunne overtage skolen og dermed støtte skolen økonomisk.”

 

Frelsens Hær, Frederiksberg

Arbejder hovedsageligt med projekter af humanitær og social karakter; driver krisecentre, væresteder, herberg, vuggestuer og børnehaver.

50.000 kr. i støtte til ’Mor-barn lejr’ for mødre og børn, der står uden for fælleskabet i hverdagen.

”Vores lejre gør op med ensomheden og tilbyder børnene fællesskab og glæde i sommerferien. Det gør børnene stærkere, og de udvikler sig i selskab med ressourcestærke voksne og ligesindede børn.”

 

Cafe Paraplyen, Varde

Værested under KFUMs sociale arbejde. ’Familieklubben’ for sårbare børn og voksne har til formål at skabe netværk og oplevelser for udsatte familier.

45.000 kr. i støtte til leje af sommerhus og aktiviteter i sommerferien 2020.

”Ferien er for familier, der kæmper med arbejdsløshed, økonomiske, sociale og/eller psykiske problemer, som går ud over deres børns livskvalitet. At være sammen med familierne i længere tid giver os mulighed for at se, hvor vi skal have fokus i forhold til børnenes udviklingsfaser, opdragelse, omsorg og sundhed.”

 

Danish Doc Production ApS, Birkerød

Filmselskabet producerer dokumentar- og undervisningsfilm med fokus på sociale, antropologiske og sundhedsfaglige emner.

35.000 kr. i støtte til undervisningsmateriale til filmen ’Tidlige traumer’ om spædbarnsterapi.

”Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske eller psykiske belastninger, der overstiger, hvad de kan magte, kan belastningerne bremse deres udvikling. Spædbarnsterapien er i stand til at igangsætte et skadet barns udvikling. Filmen og det medfølgende undervisningsmateriale vil medføre, at flere omsorgsgivere, plejeforældre og pædagoger kan få viden om denne form for terapi.”

 

Bryd Tavsheden, København

Et rådgivningstilbud der hjælper børn og unge, som er udsat for fysisk eller psykisk vold, med at sætte ord på volden. Arbejdet er bygget op om tre fokusområder: forebyggende, oplysende og rådgivende.

30.000 kr. i støtte til ’forandringssamtaler i Basen’.

”Det stigende antal samtaler fortæller os, at behovet for vores hjælp ikke er blevet mindre. Hvis man har været udsat for vold, og man ikke får bearbejdet overgrebene, har man større risiko for at få fysiske, psykiske og sociale vanskeligheder fremover. Med samtalerne vil vi hjælpe den unge til at perspektivere og reflektere over sine valgmuligheder med henblik på at modvirke, at volden bliver definerende for, hvem den unge er.”

 

Journalist Milla Mølgaard, Brønshøj

Har senest skrevet undervisningsbogen ’Delt – en bog til unge om digitale sexkrænkelser’. Bogen er udbredt på alle landets 2.200 grundskoler.

20.000 kr. i støtte til en guidebog om digitale sexkrænkelser til forældre.

”Digitale sexkrænkelser kan ramme alle unge, ligesom unge potentielt kan komme til at krænke andre online i et øjebliks ubetænksom kådhed. Der er i høj grad brug for oplysning til den voksne generation, både for at klæde voksne på til at give bedre støtte til ofre for delinger uden samtykke og til at tage de vigtige snakke med unge om, hvorfor man ikke bør dele billeder af andre uden at få lov.”

 

Børns udvikling og uddannelse i Kenya (BUUKenya)

Støtter lokale ildsjæle i deres arbejde med børn og unge i Kenya. En af samarbejdspartnerne er Marvel Junior Academy, hvor BUUKenya har sørget for en ny skolebygning og indkøbt klassesæt med lærebøger, så de fattige familier ikke skal kæmpe med udgifter til bøger.

18.600 kr. i støtte til undervisningsforløb med safari og lejrskole for Class 5 i 2020.

”Årgangen har 30 elever i alderen 10-12 år. Undervisningen med tema om Kenyas dyreliv vil øge elevernes forståelse for deres eget land og inspirere dem til potentielle fremtidsmuligheder indenfor studier i natur og biologi, ranger-uddannelse, dyrlæge, dyrepasning og turisme.”

 

BROEN, Høje Taastrup

Foreningen hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at deltage i idræts- og fritidsaktiviteter i tæt samarbejde med kommunen og lokale foreninger.

30.000 kr. i støtte til betaling af kontingent og udstyr til udsatte børn.

”Vi bygger bro for det udsatte barn til de gode fællesskaber i foreningerne sammen med andre børn og unge og positive voksne rollemodeller. Det fremmer barnets trivsel i hverdagen og modvirker negativ social arv.”

 

Awa Aid, Gambia

Gudrun Awa Jørsing har i 30 år hjulpet Gambias eneste døveskole, St. John’s School for the Deaf, med over fem millioner kroner og 46 containere med materialer og udstyr.

20.000 kr. i støtte til indkøb af Safe Pad menstruationsbind til døveskolens piger.

”Børnene på døveskolen kommer fra fattige hjem. Der er cirka 200 piger, som risikere at blive væk fra skolen i menstruationsperioder, hvis de ikke kan få menstruationsbind udleveret. Et Safe Pad kan vaskes 100 gange og er imprægneret, så brugeren ikke får kønssygdomme.”

 

Børnelejren på Langeland

Foreningens eneste formål er at afholde finansierede lejre for dårligt stillede børn og unge på gården Søgård Hovedgård, som ligger på sydspidsen af Langeland.

13.000 kr. i støtte til lejrophold for børn fra tre døgninstitutioner under Miniinstitutionen Århus.

”Børnene har forskellige sociale og emotionelle vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser. De kommer ofte fra ressourcefattige hjem og med traumatiske oplevelser i rygsækken. Formålet er at give dem et afbræk i hverdagen og oplevelser i nye omgivelser, og en følelse af at være lige som andre, selvom de bor på en døgninstitution.”

 

Gademix, Kolding

En institution under KFUMs sociale arbejde med formålet at skabe et trygt værested, sundt fællesskab, brobygning og gode ferieaktiviteter for børn og unge.

49.000 kr. i støtte til ’Jordbrugslejr’, en fire dages sommerlejr for 28 børn mellem 8 og 16 år.

”Målgruppen er præget af lavt selvværd og har negative tanker om uddannelse eller flere skoleskift bag sig. Vi inviterer dem med i et fællesskab med fokus på sociale kompetencer, teambuilding, nærvær, tid til at lytte og føle, at man er god nok. De unge skal bo i træhytter og arbejde på skift på en bondegård og hjælpe med at passe dyr. Et vigtigt omdrejningspunkt for projektet er, at børnene får en god oplevelse af at lære om samarbejde og medansvar og oplever positive relationer.”

 

Forælder Fonden, København

Grundtanken er social-konservativ med princip om hjælp-til-selvhjælp, og at frivillige er med til at yde støtte til kriseramte familier. Fonden er til for enlige forsørgere og deres børn og hjælper med praktiske, juridiske, menneskelige og økonomiske problemer. Fonden har 42 ’førstehjælpslejligheder’, tre kollegier, personlig rådgivning og andre funktioner, som enlige forældre ikke kan få andre steder.

25.000 kr. i støtte til ’Pulje til børn’.

”Det er oftest udsatte mennesker, der kommer til os, når de er rådvilde – og husvilde. Når vi ser, at de enlige forældres anspændte økonomi betyder, at børnene oplever tydelige afsavn i forhold til kammeraterne, vil vi gerne træde til. Tanken er at yde store og små tilskud til eksempelvis elektronik, vintertøj eller julegaver. Socialfaglige ansatte samt frivillige i kontakt med familierne kan indstille børn til puljen.”

 

Project Viktor, Filippinerne

En frivillig organisation der samler penge ind i Danmark og samarbejder med lokale organisationer i Filippinerne. Centre for udsatte børn, børnehjem for forældreløse gadebørn, maduddelinger, skoleprogrammer, fadderskabsprogrammer er en del af projekterne.

50.000 kr. i støtte til opstart og drift af akutcenter for gadebørn i Butuan, Filippinerne.

”Vi vil sikre udsatte børns rettigheder i forhold til sundhed, omsorg, sikkerhed og retten til skolegang. Børnene kan dagligt henvende sig i centret og modtage støtte, vejledning og hjælp til at forbedre deres nuværende situation, så den negative sociale spiral kan blive brudt. Akutcentret går forud for etableringen af en børneby for forældreløse gadebørn, hvor erfaringerne fra akutcentret i høj grad vil blive inddraget.”

 

KORN180, Esbjerg

En socialøkonomisk virksomhed designet til at arbejde med og for sårbare unge mennesker i alderen 15-25 år. Håndværk, butiksdrift, kunst og kultur bruges som inspiration og virkemiddel. Visionen er at være en kreativ platform, hvor personlig deroute kan vendes.

40.000 kr. til STØT EN KONFI – et frivilligt tiltag, der sikrer konfirmationsfester for 10 udsatte familier.

”STØT EN KONFI er rettet mod økonomisk trængte familier, der er udfordrede på flere andre planer og med tilknytning til kommunale støttekontaktpersoner. Centralt er det enkelte barns mindeværdige konfirmation. Desuden tilfører vi en tiltrængt succesoplevelse for konfirmandens forælder(re), der opnår en følelse af at slå til i forhold til sit barn. Familierne bliver inddraget i processen og frivillige håndterer planlægning og hjælper til på selve dagen. Lokale restauranter levere maden.”

 

Projekt Siunissaq, Maniitsoq, Grønland

Et projekt med virke i Grønland og fokus på psykosociale og kunstneriske workshops med særlig vægt på fotografi. Har gennemført workshops i tre byer og to bygder. Formålet er at styrke modstandskraften (resiliens) i lokalsamfundet og dermed skabe tillid, fællesskab og handlekraft for børn og unge.

50.000 kr. i støtte til workshop med fokus på seksuelle rettigheder og skabelsen af et fælles ’Safe Space’ i en skolegård i Maniitsoq.

”Projekt Siunissaqs metoder og læring har fokus på at udfordre og gentænke fastlåste mønstre hos børn og unge. Det skal give dem selvværd og handlekraft at være med til at skabe noget fælles. De kan udtrykke sig i et fællesskab som ofte er fuldt af negative tendenser, og hvor druk, vold og overgreb desværre fylder meget i dagligdagen. I Grønland er der en tradition for at lære gennem erfaring i en visuel og kropslig læreform i bevægelse. ’Safe Space’ skal være et symbol på de rettigheder, man har som ungt menneske i Grønland.”

 

Red Barnet, Odense

Lokalafdelingen har fokus på at styrke udsatte børns resiliens med henblik på at øge deres evne til at indgå ligeværdigt i det lokale børnefællesskab og mestre eget liv som ung og voksen. Opmærksomheden er rettet mod odenseanske børn der lever i fattigdom eller er dårligt stillede og udsatte på forskellige måder.

10.000 kr. i støtte til entrebilletter til en oplevelsesklub for flygtningebørn.

”Fælles for børn, der oplever afsavn socialt, økonomisk eller kulturelt er, at de ofte isolerer sig og har ingen eller få venner. Gennem vores aktiviteter forsøger vi at nå og støtte så mange børn som muligt. Værdierne for samværet er: personlig og social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science, kultur, æstetik og fællesskab.”

 

Den fynske sorggruppe for børn og unge, Odense

Forening hvis primære mål er at skaffe økonomiske midler til samtalegrupper for børn mellem 10-18 år, som har mistet et nærtstående familiemedlem.

40.000 kr. i støtte til kommende gruppeforløb, også for dem der står på venteliste.

”Ved hjælp af uddannede gruppeledere er formålet med samtalegrupperne at støtte børn og unge til at få bearbejdet og reduceret de belastninger, som sorgen kan afstedkomme. Grupperne fungerer i praksis som mange andre sorggrupper i Norden og er bredt forankret med eksistentiel tilgang, og teologisk, psykologisk og pædagogisk teori.”

 

Home-Start Familiekontakt, Odense

Home-Start er en landsdækkende organisation med 12 lokalafdelinger, der organiserer frivillige indsatser for at forbedre og styrke børnefamiliers livssituation. I Odense støtter de årligt ca. 40 sårbare børnefamilier med manglende netværk, hvilket svarer til ca. 100 børn.

25.000 kr. i støtte til få ti frivillige ’familievenner’ på kursus.

”Vi oplever et stigende behov fra familier og fagfolk, der til tider er meget pressede og beder om, at vi akut kan støtte, da familiernes udfordringer er meget komplekse. Familievennerne gennemgår et 20-timers forberedelseskursus, som er grundstenen til et vellykket samarbejde og match mellem familie og familieven. Kurset ruster familievennen til at lytte, kende egne begrænsninger og sætte grænser. Der arbejdes med forståelse og respekt for forskellige livssyn, værdier og opdragelsesmetoder. Flere hænder – mere forankring. Formålet er, at flere kan få støtte i en hård tid, og at vores afdeling bliver mere forankret.”

 

Familiecenter Familiens Hus, Esbjerg

Et frivilligt, tidligt forebyggende tilbud til sårbare gravide og forældre i alderen 15-30 år, hvor målet er at skabe eller sikre tilknytning til uddannelse og job samt at skabe trivsel i familien. Modtager ca. 100 nye familier årligt.

10.000 kr. i støtte til netværksaktiviteter til forældre: ’Madklub for mænd’ og ’Tøsehygge’.

”Vi ved, at unge forældre er udfordrede ift. at fastholde eller sikre uddannelse og job, og at et godt netværk kan være med til at styrke unges muligheder ift. fastholdelse. Vi håber at netværksaktiviteterne kan skabe gode relationer mellem forældrene og forventer at den umiddelbare effekt er, at de får indsigt i egne værdier og ressourcer.”

 

AIDS-fondet, Aarhus

Danmarks ekspertorganisation inden for området arbejder for en verden uden nye tilfælde af hiv og varetager indsatsen mod hiv i tæt samarbejde med målgrupper. Arbejder aktivistisk, professionelt, kreativt og systematisk og tager ansvaret over for målgrupperne dybt alvorligt.

10.000 kr. i støtte til en ungegruppe i Aarhus.

”Ungegruppen er et rådgivningstilbud for unge mennesker, der lever med hiv. Vi har allerede en ungegruppe i København, og nu ønsker vi at starte et gruppeforløb i Aarhus for unge mellem 15-35 år, der alle i større eller mindre grad er udfordret af at leve med hiv. Det forventes at være lige så succesfuldt som ungegruppen i København, hvor deltagerne glæder sig over også at ses privat, fordi de holder af hinandens selskab.”

 

Mentornetværk, Esbjerg og Varde

En forening som arbejder på at skabe forbedrede muligheder for integration, inklusion og kulturel mangfoldighed i Esbjerg og Varde kommuner gennem frivillige ordninger, som matcher indvandrere og flygtninge (nydanskere) med frivillige mentorer. Mentorerne er aktive på arbejdsmarkedet eller på anden vis solidt forankret i det danske samfund.

30.000 kr. i støtte til etablering af pasnings- og aktivitetstilbud til børn.

”Leg og lær – aktiviteter. Den primære målgruppe er børn i alderen 2-12 år født af nydanske forældre, bosiddende i udsatte og isolerede boligområder i Esbjerg, og hvis forældre deltager i vores mangeartede tilbud som kurser og debatcafeer. Den sekundære gruppe er forældrene som ønsker at lære mere om samfundets strukturer og hvordan man, gennem aktiv deltagelse kan være med til at skabe positive for den enkelte, familien og lokalsamfundet.

 

Mariesminde Heste & Rideterapi på Samsø

En forening der støtter op om og realiserer en rideklub med terapeutisk og pædagogisk ridning i lille skala og med ganske få elever, som er børn og unge anbragt uden for hjemmet, flere med diagnoser. Rideklubben drives af en aflønnet pædagog med støtte fra frivillige (plejeforældre).

35.000 kr. i støtte til etablering af et gummi-toplag til udendørs ridebane, så der kan rides sikkert hele året rundt.

”Det er en lille gruppe piger, 10-15 år, der alle har haft en kompliceret/traumatisk tidlig barndom. Flere af dem har psykiske og kognitive udfordringer, der gør, at de har brug for det beskyttede og nære miljø, som rideklubben tilbyder. Udover den åbenlyse gavn de har af undervisning og omgang med hestene, har de uendelig stor glæde af at kunne dele deres vilkår som plejebørn med hinanden.”

Næste ansøgningsfrist 31. oktober 2019

 

VMOK FONDENs næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2019.

Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger på fondens eget ansøgningsskema.

Ansøgningsskema rekvireres ved forespørgsel pr email: merzkjaergaard@gmail.com 

Send en kort beskrivelse af det projekt, der ansøges om støtte til samt beløbets størrelse.

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og projekter, der udføres af enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner, hvis arbejde gavner svigtede og socialt udsatte børn og unge.

Fonden støtter IKKE:

• Individuel økonomi

• Individuelle studierejser, kursusophold, etc

• Projekter der er færdiggjort

VMOK BØRNEFONDS UDDELINGER 2018

VMOK Børnefond modtog 47 ansøgninger til den årlige uddelingsrunde og formåede at imødekomme 22 af de ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et sammenlagt beløb på 666.160 kr.

Det er med stolthed og glæde at fondens bestyrelse kan præsentere dette års udvalgte ansøgere og projekter:

(næste ansøgningsfrist: 31. oktober 2019)

 

Mentorbarn, Vejle

En organisation, der arbejder for at bringe mentorfamilier og børnehjemsbørn sammen i frivillige, men forpligtende fællesskaber, hvor børnene får mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag.

75.000 kr. i støtte til kontinuerlig opkvalificering i form af supervision og uddannelse af frivillige mentorfamilier.

”Barnet får med en mentorfamilie mulighed for at opbygge stabile og nære relationer til ressourcestærke, velfungerende voksne uden, at der er økonomiske forhold involveret i relationen. Ved at give børnehjemsbørn mulighed for at skabe relationer til en familie uden for børnehjemmet, kan vi styrke børnenes vilkår, forbedre deres opvækst og klæde dem på til fremtiden.”

www.mentorbarn.dk

 

Bryd Tavsheden, København

En rådgivningsforening, som hjælper voldsudsatte børn og unge til at sætte ord på volden, bryde tavsheden, og dermed at tage skridt til at søge hjælp og komme fri af volden.

65.000 kr. i støtte til ’Forandringssamtaler i Basen’, der tilbyder professionel rådgivning til voldsudsatte børn og unge i form af samtaleforløb med psykolog, psykoterapeut eller socialrådgiver.

Formålet er at hjælpe barnet og den unge til at perspektivere og reflektere over deres handlemuligheder med henblik på at modvirke, at volden bliver definerende for dem.

”Børne- og kærestevold er så tabubelagt, at det for mange børn og unge er svært at tale om. Når de kontakter os, er det som oftest første gang de italesætter deres oplevelse med vold. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi møder dem med varme, åbenhed og forståelse, og at vi giver dem den rette vejledning til videre håndtering af deres situation.”

Bryd Tavsheden har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2017

www.brydtavsheden.dk

 

BogSpiloppen, Viby

En nyetableret, frivillig forening, der har til formål at styrke børns faglige og sociale kompetencer via bøger og højtlæsning i daginstitutioner.

50.000 kr. i støtte til BogSpiloppens arbejde i det første år.

Den primære målgruppe er udsatte børn fra 2 til 6 år i 25 forskellige daginstitutioner i Aarhus kommune. Al forskning viser at bøger og højtlæsning er yderst vigtigt for en god skolegang og senere selvforsørgelse, men mange forældre har ikke ressourcerne til det og personalet i institutionerne har ikke tid i det omfang det er nødvendigt.

”BogSpiloppen er en glad og tillidsfuld person, der har store briller, en kæmpe hat og kommer rullende med en farvestrålende kuffert fyldt med bøger, spil, stressbolde, klistermærker, laminerede billeder og bogstaver.”

www.facebook.com/bogspiloppen

 

Frelsens Hær, København

Arbejder hovedsageligt med projekter af humanitær og social karakter, startede i Danmark i 1887 og har i dag 23 lokalafdelinger i Danmark og Grønland.

50.000 kr.  i støtte til ”Mor-barn-lejr”, der tilbydes i skolernes sommerferie, vinterferie og efterårsferie.

Lejrene er for enlige mødre og deres børn, som ofte står uden for fællesskabet i deres hverdag. Mange af familierne lever i Udkantsdanmark, hvor der er et fattigt udbud af sociale og kulturelle tilbud. Udover arbejdsløshed kæmper deltagerne for en stor dels vedkommende med andre økonomiske, sociale, og/eller psykiske problemer, og det går ud over deres børns livskvalitet.

”Børnene melder afbud til fødselsdage, går ikke til fodbold og bliver hjemme fra skoleudflugter. Ferier er noget de hører om fra kammeraterne, mens deres egen ferie foregår i ensomhed. Vores lejre gør op med ensomheden og tilbyder børnene fællesskab og glæde i sommerferien. Det gør børnene stærkere og de udvikler sig i selskab med ressourcestærke voksne og ligesindede børn.”

www.frelsenshaer.dk/hjaelp/lejre-og-udflugter

 

Mercy Ships Danmark

En international humanitær organisation, der tilbyder gratis, livsforvandlende lægehjælp til mennesker, der grundet fattigdom ikke har mulighed for at ændre på deres situation. Hospitalsskibet ankom i slutningen af august til Conakry i Guinea, hvor der arbejdes frem til sommeren 2019.

50.000 kr. i støtte til Mercy Vision Fund, der sætter fokus på børn og familier med øjenlidelser,bekæmper og forebygger blindhed.

I Guinea-sæsonen anslås det, at man kan operere omkring 50 børn. Med uddannelse af lokalt sundhedsfagligt personale samt indkøb af nyt udstyr vil mange flere børn og voksne på sigt kunne modtage lægehjælp – også efter hospitalsskibet har forladt havnen.

”Når en mor får en øjenoperation og kan arbejde igen, behøver børnene ikke længere at forsørge familien, men kan vende tilbage til skolen igen. Den afledte effekt af de enkelte operationer har derfor vidtrækkende konsekvenser, både for patienten, familierne og samfundet som helhed.”

Mercy Ships har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2016 og 2017

www.mercyships.dk

 

Frelsens Hær, Esbjerg

Har eksisteret i Esbjerg i 125 år, hjælper særligt udsatte børnefamilier i forbindelse med julen. Antallet af ansøgere har været støt stigende de senere år.

31.250 kr. i støtte til julegaver og juleslik i forbindelse med ’Julehjælp til børnefamilier 2018’.

I særlig grad tilgodeses familier med børn i alderen 0 – 12 år. I 2018 satses der på, at hjælpe 250-300 familier. Der kan ansøges om julehjælp på nettet i hele november måned. Udover gaver får familierne, alt efter størrelse, madvarer for 800,- 1.000,- eller 1.200 kr.

”Projektet handler om at forsøde julen hos udsatte familier, at børnene får en god og hyggelig juleoplevelse, der tilnærmelsesvis ligner den jul, som deres kammerater har. Vi ønsker at hjælpe så mange som overhovedet muligt.”

www.fhjulehjælp.dk.

 

Frelsens Hær, Esbjerg

Har arbejdet i byen i 125 år, og oplever, at der stadig er et stort behov for hjælp og omsorg i Esbjerg.

29.550 kr. i støtte til Børne lejr 2019, som hovedsageligt er for børn fra udsatte familier i Esbjerg og omegn, der ellers ikke kommer på sommerferie.

Aldersgruppen er fra syv til 13 år. Forventet antal deltagere: 30-35, gerne flere. Projektet har kørt i en del år og har til formål, at give børnene en god sommerferieoplevelse. For mange af dem er det den eneste sommerferie de får.

”På Børnelejren skaber børnene nye kontakter, og får nye kammerater. Børnene får brugt energi igennem de forskellige aktiviteter og lært hvordan man socialt agerer i et fællesskab.”

www.fhlejr.dk

 

Football for a New Tomorrow (FANT), Sierra Leone

En humanitær organisation, stiftet i 2012, der gennem oprettelse og drift af idrætsforeninger i det tidligere borgerkrigsramte Sierra Leone, skaber udvikling og forandring for børn og unge.

30.000 kr. i støtte til projekt ’Back to School’ –at genetablere 100 drenge og 100 piger i den Sierra Leonske skole.

Det prioriteres at udvælge drenge og pigeri alderen 10 – 15 år, som har været udenfor skolesystemet i et halvt til to år. Der arbejdes i partnerskab med 10 skoler i 10 respektive lokalsamfund.

”Når et barn dropper ud af skolen som 10-årig, står det med utrolig dårlige kort på hånden i forhold til at slippe ud af fattigdom og sikre sig selv et godt liv. Projektets betydning for børnenes videre liv vil være enormt og kan ændre deres forudsætninger for et godt liv for altid.”

FANT har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015

www.fant.dk

 

Fonden Børnehjælpsdagen, København

En humanitær organisation, stiftet i 1904, der arbejder med at ruste anbragte børn og udsatte unge i Danmark til voksenlivet, så de har bedre mulighed for at få en uddannelse og blive selvforsørgende.

30.000 kr. i støtte til køb af konfirmationsgaver til anbragte unge.

Det forventes at 100 – 150 unge anbragte vil få gavn af donationen i 2019. Plejefamilier og børnehjem over hele landet kan ansøge om konfirmationsgaver. Den unge får tilsendt et link og kan selv vælge imellem tre slags gaver. Sammen med gaven modtager de et personligt kort med underskrifter af Børnehjælpsdagens ambassadører.

”Mange af de anbragte konfirmander går i almindelige folkeskoler og sammenligner sig automatisk med andre børn – hvoraf nogle modtager kæmpe summer i gave til deres konfirmationer. Denne skævvridning kan være med til yderligere at stigmatisere de unge anbragte og mindske deres selvværd. Vi oplever fra de mange tilbagemeldinger, at gaven gør en kæmpe forskel. Det er en gave, som de ikke forventer – og dermed er det et ekstra positivt overraskelsesmoment, at de bliver anerkendt fra en vinkel, som de ikke regnede med.”’

Børnehjælpsdagenhar modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015 og 2016

www.bhd.dk

 

Filipino Street Kids, Cebu City

En forening som har til formål at hjælpe socialt udsatte børn og deres familier igennem opsøgende gadearbejde i et af de fattigste områder i Cebu City, Filippinerne. Foreningen har nyligt åbnet et drop-in center med plads til 50 børn i alderen tre til 16 år.

25.000 kr. i støtte til at opfylde basale behov: mad, rent drikkevand, medicin, skoleomkostninger, tandbørstningsprojekt og generel sundhed.

”Vi kender til mange af disse familiers leveforhold og hvor hård en kamp de kæmper for overlevelse. Et generelt, stort problem er, at børnene i en meget tidlig alder er nødsaget til at arbejde hårdt for at kunne tjene penge til familierne. De må droppe ud af skolen og for mange er det svært at komme tilbage senere i livet. Det er derfor vigtig, at fokusere på hele familien og ikke kun det enkelte barn, dermed er der størst mulighed for at bryde den negative sociale arv.”

www.filipinostreetkids.dk

 

Headspace, Billund

Startede i 2015 og er en del af Det sociale netværk. Der er nu 18 headspace centre fordelt over Danmark, som rådgiver børn og unge om det de har på hjerte.

25.000 kr. i støtte til netværksarbejde for socialt udsatte og ensomme unge.

Afholdelse af ugentlige ’netværkseftermiddage’ og ’spis sammen arrangementer’ hver 14. dag. Målgruppen er unge 15-25-årige, der ikke kan frekventere andre tilbud.

”Vi ønsker at bidrage til, at der skabes en tryg mulighed for de unge, som vi møder i headspace, så de kan få lejlighed til at lære at danne relationer og måske opnå bekendtskaber, der også kan anvendes uden for headspace regi. Vi ønsker at etablere et uformelt forum hvor der kan snakkes og dannes relationer, og hvor der kan læres at begå sig i rum hvor der er flere tilstede og samtidig have det rart med det.”

www.headspacebillund.dk

 

Foreningen FISKEN, København

Grundlagt i 1984, somet værested for børn og unge på Vesterbro. FISKEN er et holdepunkt og frirum for unge i udsatte positioner. Arbejdet sigter på at bygge bro mellem de unge og det danske samfund. Der kommer ca. 500 unikke unge om året og tilbuddene omfatter fritidsjobformidling, frivillig mentor til unge 18 – 24-årige samt hjælp til opholdstilladelse og statsborgerskab.

24.800 kr. i støtte til en weekendtur til Aarhus i foråret 2019 for ti unge piger med anden etnisk baggrund og i udsatte positioner.

”Pigerne har sjældent muligheden for at forlade deres lokalområde og en weekendtur til Aarhus er derfor et brændende ønske. De er selv aktive deltagere i tilrettelæggelsen af turen. Med turen ønsker vi at bidrage til, at de unge får positive oplevelser gennem kulturelle- og historiske aktiviteter. For størstedelen af pigerne, har udflugter og museumsbesøg ikke været en del af deres opvækst. Det vil derfor være en ny måde for dem at tilegne sig viden om kultur og historie.”

FISKEN har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2014

www.fisken.org

 

Børnelejren på Langeland

Foreningen, stiftet i 2002, har et eneste formål: at afholde finansierede lejre for dårligt

stillede børn og unge fra hele landet på gården, Søgård Hovedgård, der ligger i naturskønne omgivelser på sydspidsen af Langeland.

24.000 kr. i støtte til lejrophold for 24 unge (12 – 17-årige) med forskellige diagnoser, så som angst, OCD, autisme og epilepsi, fra Amagerskolen, Specialcenter Syd i Skjern.

Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er overskud, hverken økonomisk eller personligt, til at tage på udflugter og ferier.

”Mange af dem knytter bånd og venskaber under opholdet. Ligeledes betyder det noget for det sociale liv og sammenhold i klassen, at de har fælles oplevelser at kunne referere til. Formålet er også at give børnene mulighed for at indgå i sociale relationer i nye sammenhænge.”

Børnelejren på Langeland har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2012, 2015, 2016 og 2017

www.lejren.dk

 

AIDS-Fondet, København

Danmarks førende vidensorganisation indenfor hiv/aids-området. Arbejder både nationalt og internationalt. I Danmark har de fokus på forebyggelse gennem test og oplysning, rådgivning for mennesker, der lever med hiv, og på at mindske stigma og nedbryde fordomme om sygdommen og de mennesker der lever med den.

20.000 kr. i støtte til projekt ’Ungegruppen’, et terapeutisk gruppeforløb for unge over 15 år, som lever med hiv.

Et gruppeforløb med plads til 15 unge, der alle, i større eller mindre grad, er udfordret af sociale, psykiske eller seksuelle problemstillinger som følge af at leve med hiv. Formålet med gruppen er, at etablere bæredygtige netværk, give den enkelte unge mulighed for personlig psykisk udvikling, redskaber til at takle udfordringer og leve et sundt liv med hiv, og at give dem øget viden om hiv og vigtigheden af at de fastholder deres behandling.

”For mange af de unge er gruppen det eneste sted, hvor de er åbne omkring deres sygdom. Gruppen fungerer som et trygt rum, hvor deltagerne kan dele bekymringer men, hvor fokus også rækker ud i fremtiden.”

www.aidsfondet.dk

 

Læs for Livet, København

Foreningen, stiftet i 2012, indsamler gode bøger fra private, forlag, anmeldere, forfattere og mange andre, og donerer skræddersyede biblioteker på mellem 400 og 1000 bøger til børnehjem, døgninstitutioner, opvækstinstitutioner, kvindekrisecentre og ungdomspensioner, som arbejder med udsatte børn og unge. Bogudvalget gennemtænkes fagligt for variation i genrer og sværhedsgrader og tager udgangspunkt i børnene og de unges egne ønsker.

20.000 kr. i støtte til projekt ’Julebogsdag’.

Formålet er at skabe social forandring og at give anbragte børn unge gode oplevelser og muligheder for bedre liv igennem adgang til appellerende litteratur og gode læseoplevelser. Sammen med en gruppe anbragte unge pakker Læs for Livets frivillige julepakker med julebøger og julehygge til ca 240 udsatte børn og unge på 20 forskellige institutioner i Danmark.

”Litteratur giver ord til livet og følelserne. At have ord til sit indre liv og til at benævne verden, giver styrke og stemme og større forståelse for sig selv og andre.”

www.laesforlivet.dk

 

Pigeliv, Vollsmose

Frivillig forening, stiftet i 2010, der driver et værested for unge piger. Pigerne er typisk vokset op i socialt belastede familier, hvor der ikke altid er plads til at være teenager. De oplever typisk kompleksiteten i at finde sig selv imellem to kulturer, hjemme og i samfundet omkring dem. Pigeliv tilbyder aktiviteter i et positivt fællesskab, der styrker pigernes sociale færdigheder, handlekompetence og identitetsdannelse.

20.000 kr. i støtte til at udvikle Pigeliv i 2019, bl.a. ved at lave flere aktiviteter udenfor huset.

Formålet er at styrke pigernes sammenhold og skabe stærkere relationer, både til de frivillige og til de andre unge. Aktiviteterne planlægges og udføres med involvering af pigerne, på baggrund af deres egne ønsker.

”Udflugter væk fra de vante rammer giver pigerne mulighed for at styrke deres opfattelse af sig selv samt indsigt i, hvad verden omkring dem har af muligheder. Udflugterne udfordrer pigernes måde at begå sig i et fællesskab på og deres måde at forholde sig til rammerne i samfundet.”

Pigeliv har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2012, 2016 og 2017

www.pigeliv.net

 

Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya (BUUKenya)

Stiftet i 2014 med formålet at støtte lokale ildsjæle i deres arbejde med børn og unge. En af samarbejdspartnerne er Marvel Junior Academy, der har udviklet sig til en moderne skole med ny skolebygning, klassesæt af gratis lærebøger, IT-undervisning og tilbud indenfor sport og drama, alt sammen varetaget af dygtige lærere, der arbejder hårdt og med godt humør.

17.200 kr. i støtte til undervisningsforløb med safari og lejrskole i 2019.

Formålet er at øge elevernes forståelse og interesse for Kenyas dyreliv og at inspirere dem til potentielle fremtidsmuligheder indenfor studier i natur og biologi, ranger-uddannelse, dyrlæge, dyrepasning og turisme.

”Vi håber, at eleverne gennem en safarioplevelse får en livslang forståelse for, hvorfor Kenyas sparsomme resurser bruges på beskyttelse af nationalparker, at disse parker indeholder en værdifuld arv og måske endda løsninger på bekæmpelse af ørkenudbredelse.”

BUUKenyahar modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015, 2016 og 2017

www.buukenya.com

 

Folkekirkens Hus, Esbjerg

Huset, beliggende i centrum af Esbjerg, er ejet af menighedsrådene i Skads provsti. I 2018 startede de et projekt, der har til formål at yde diakonalt arbejde og imødekomme manglen på et sted for udsatte, sårbare og hjemløse unge i alderen 15-30 år. Der tilbydes bl.a. gratis morgenmad, bad, tøjvask samt mulighed for at smøre madpakker. Om eftermiddagen er der åben cafe for unge, der er i skole eller aktivering om formiddagen, men som er sårbare og udsatte på anden vis. Her er det bl.a. muligt at få hjælp til lektier, være kreativ sammen med andre og deltage i spisefællesskab. Der er tilknyttet en socialpræst, en ungdomsgadepræst samt en kirke- og kulturmedarbejder. Resten drives af frivillige, pensionister såvel som gymnasieelever og universitetsstuderende.

15.000 kr. i støtte til indkøb af materialer til kreativ udfoldelse med særlig fokus på de stille piger.

”Det betyder meget for de unge, at der faktisk er nogen, der gerne vil være sammen med dem uden, at de bliver betalt for det.”

www.folkekirkenshus-esbjerg.dk

 

Mødrehjælpen, Esbjerg

En Landsdækkende organisation, stiftet i 1930’erne, der bl.a. var med til at etablere socialrådgiveruddannelsen. Foreningen rådgiver og støtter gravide og udsatte, sårbare børnefamilier. Mødrehjælpen er etableret i lokalforeninger landet over.

10.000 kr. i støtte til ’Rullende kagemand’.

Formålet at give alle børn mulighed for at fejre deres fødselsdag, på samme måde som kammeraterne i skolen eller børnehaven. Tilbuddet kører hele året, til dato har behovet været stigende. Målgruppen er udsatte og sårbare familier med børn i aldersgruppen 3 – 14 år. Frivillige køber ind til fødselsdagsfest, leverer hos familier i Esbjerg og omegn, og hjælper til hvis de vurderer, at det er nødvendigt.

”Det er altid svært at holde fødselsdag, hvor får man lige overskuddet til at invitere og planlægge dagen? Det får man forhåbentlig, når vi kommer med alt det praktiske, så har man ikke det at tænke på.”

Mødrehjælpen, Esbjerg har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015

www.moedrehjaelpen.dk/esbjerg

 

ADHD Foreningen, Odense

En landsdækkende, frivillig organisation med 12 lokalforeninger og ca. 6.300 medlemmer, der repræsenterer og arbejder for alle med ADHD. Foreningen har eksisteret over 30 år.

10.000 kr. i støtte til ADHD-foreningens familielejr 2019.

Lejren er for udsatte børn med ADHD og deres familier, fortrinsvis enlige forsørgere med et eller flere børn med ADHD i alderen 6 – 12 år samt eventuelle søskende uden ADHD.

”En familielejr giver et lille pusterum med positive ferieoplevelser i en sammenhæng, der er indrettet til netop at rumme mennesker med ADHD. Ud over familiehygge og netværksdannelse med ligesindede, er lejren en mulighed for, at udbygge både de voksnes og børnenes viden om ADHD.”

ADHD Foreningen har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015, 2016 og 2017

www.adhd.dk

 

Awa Aid / St. John’s School for the Deaf, Gambia

Gambias eneste døveskole modtager støtte fra foreningen Awa Aid, drevet af Gudrun Awa Jørsing, som over en periode på 30 år, har samlet omkring 4.750.000 kr. til døveskolen og sendt 46 containere afsted med alskens udstyr, skolematerialer og hjælpemidler til skolen.

10.000 kr. i støtte til indkøb af menstruationsbind til pigerne på døveskolen.

”Når pigerne får deres menstruation bliver deres skolemøbler og tøj smurt ind i blod. Drengene mobber dem, og de løber grædende hjem og bliver dér indtil deres menstruation er forbi. De går derfor glip af megen undervisning i løbet af et år. Det beløb, I donerer, vil omgående blive brugt til at købe bind for.”

Awa Aid har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2012, 2014 og 2015

www.stjohns.dk

 

Renbæk fængsel, Skærbæk

Har i 2018 genåbnet en afdeling og er blevet opnomineret med 51 pladser, så de er gået fra 139 til 190 indsatte. Antallet af børn af indsatte er steget fra 90 til 110. Fængselsbetjent Jan Kræfting er den eneste børneansvarlige i Renbæk og laver forskellige arrangementer for de indsattes børn. Der er i kriminalforsorgen ikke sat penge af til disse arrangementer.

6.360 kr. i støtte til seks flaskepantcontainere.

”Foran alle 6 afdelinger skal der opstilles en container hvor de indsatte, der gerne vil donere deres pant til indsattes børn, kan aflevere flaskerne. Så får jeg, som børneansvarlig, panten udbetalt ved Super Brugsen i Skærbæk. For disse penge kan vi lave mange forskellige børnearrangementer hele året igennem.”

Renbæk fængsel har modtaget støtte fra VMOK Fonden i 2015, 2016 og 2017

www.renbæk-fængsel.dk

 

Parasport, Frederiksberg

 KLAUSUL: støtten udbetales når og hvis Parasport finder medfinansiering til det ansøgte projekt.

Parasport er en åben folkeoplysende idrætsforening, stiftet i 1993, hvis vigtigste opgave er, at kunne tilbyde specialtilrettelagte idrætsaktiviteter – som ikke umiddelbart kan rummes i almenidrætten – der henvender sig til udøvere med tunge handicaps.

28.000 kr. i støtte til projekt ’Nye veje ind i idrætsfællesskaber for børn mellem tre og ni år’ – tidlig, målrettet og koordineret rekrutteringsindsats i forhold til børn med et handicap.

Det forventes, at mellem 75-100 børn i førskolealderen vil deltage i rekrutteringsaktiviteterne på seks daginstitutioner i løbet af projektperioden frem til medio 2020.

”Børn og unge med handicap kommer ikke af sig selv i idrætsforeningerne. Deres tidlige idrætserfaringer har, for langt de flestes vedkommende, været negative; de er blevet valgt som de sidste, har haft plads på bænken og er blevet hånet eller mobbet, når de er faldet ved siden af. De har en grundlæggende følelse af ikke at være velkomne, hvilket har en selvforstærkende virkning i forhold til de udfordringer de i forvejen slås med i deres hverdag.”

www.parasportfrederiksberg.dk

 

OBS! Fondens næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2019, med uddeling medio november 2019. Skriv til merzkjaergaard@gmail.com for at rekvirere ansøgningsskema.