Verena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond – Bevillinger 2012

OmSorgsgruppen, Nordre Skole i Bramming. 

En gruppe for børn og unge, som har mistet forældre eller søskende.

Støtte til ekskursioner, transport, mad, drikke, blomster, mindebøger og andre materialer.

www.ugeavisen.dk/bramming/omsorgsgruppe-b%C3%B8rn-og-unge

Projekt Plan B, Valby

En privat socialfaglig organisation, der arbejder med utilpassede og kriminelle unge, som ikke kan rummes indenfor det etablerede system.

Støtte til Aktivitetspulje, som anvendes i arbejdet med de unge og deres familier med henblik på at give dem aktivitetsoplevelser væk fra et ofte vanskeligt hverdagsliv.

www.projektplanb.dk

Himmelblå, Esbjerg

Et mødested for anbragte og tidligere anbragte unge. Himmelblå støtter og rådgiver de unge i forhold til deres voksenliv, ensomhed, social integration, uddannelse og job. Tilbuddet er opstartet med satspuljer fra Socialministeriet og har midler til og med april 2012.

Støtte til forlængelse af tilbuddets eksistens samtidig med, at Himmelblås leder søger støtte fra kommune, stat og andre fonde, og der etableres en bestyrelse så tilbuddet kan fortsætte som en forening.

Himmelblå, Esbjerg

Støtte til ekstra løntimer så der kan være to på arbejde i forbindelse med det sociale arbejde med målgruppen.

www.dr.dk/P4/Esbjerg/Nyheder/Esbjerg/2011/06/14/064611.htm

Foreningen Børnelejren, Søgård Hovedgård, Langeland

Støtte til afholdelse af lejr for omsorgssvigtede og seksuelt misbrugte børn og unge fra Børne- og Familiehjemmet Bakkevej fra Hornsyld.

www.lejren.dk

Red Barnet Familieoplevelsesklub, Sønderborg

Formålet er at skabe mulighed for at udsatte børn og familier kan få gratis adgang til kulturelle, sportslige og naturmæssige oplevelser.

Støtte til at dække aktiviteter i første kvartal 2013.

www.redbarnet.dk/S%C3%B8nderborg-Lokalforening.aspx?ID=510

Juletræsforeningen for socialt udsatte børn, Esbjerg

Støtte til juletræsfest for 150-200 børn, som ellers ikke får lov til at opleve glæden ved julen.

www.julemandenfraesbjerg.dk

Awa Aid Development Project, Haderslev

Søger på vegne af St John’s School for the Deaf, Gambia, Vest Afrika.

Støtte til køb og installation af ny vandpumpe til 226 elever og 39 lærere på døveskolen.

www.stjohns.dk

Støtteforeningen for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter, Esbjerg

Støtte til istandsættelse af legeplads, symaskine, computer, klapvogn, fjernsyn.

www.krisecenter.esbjergkommune.dk

Patrizia Madsen, SSP & Forebyggelse, Esbjerg Kommune

Børns Liv – Fælles Ansvar er en handleguide, som skal hjælpe frontpersonale i offentlige og private institutioner til at foretage en helhedsorienteret og tidlig indsats omkring børn i mistrivsel.

Støtte til trykning og udgivelse af færdigudarbejdet handleguide.

http://ssp.esbjergkommune.dk/Forside.aspx

Pigeliv, Vollsmose

Pigeliv er en frivillig forening for etniske minoritetspiger i alderen 14-20 år fra Vollsmose og omegn.

Støtte til frivillig pleje, materialer, aktiviteter og administration.

www.pigeliv.net

Mentornetværk, Esbjerg/Varde

Støtte til udvikling af to lokale rollemodellerkorps og forældrerollemodellerkorps, som har til formål at få flere unge i uddannelse.

www.mentoresbjerg.dk

Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger har fundet medfinansiering.

Opholdssted Birkemosegård, Næstved

For 6 børn og unge, som er omsorgssvigtede med psyko- og sociale problemer.

Støtte til projektrejse til Tyrkiet.

www.opholdsstedet-birkemosegaard.dk

Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger har fundet medfinansiering.

VMOK Børnefond – Bevillinger 2012

 

Himmelblå, Esbjerg

Et mødested for anbragte og tidligere anbragte unge. Himmelblå støtter og rådgiver de unge i forhold til deres voksenliv, ensomhed, social integration, uddannelse og job. Tilbuddet er opstartet med satspuljer fra Socialministeriet og har midler til og med april 2012.

Støtte til forlængelse af tilbuddets eksistens samtidig med, at Himmelblås leder søger støtte fra kommune, stat og andre fonde, og der etableres en bestyrelse så tilbuddet kan fortsætte som en forening.

Himmelblå, Esbjerg

Støtte til ekstra løntimer så der kan være to på arbejde i forbindelse med det sociale arbejde med målgruppen.

www.dr.dk/P4/Esbjerg/Nyheder/Esbjerg/2011/06/14/064611.htm

VMOK Børnefond – Bevillinger 2012

 

Børns Liv – Fælles Ansvar

Patrizia Madsen, SSP & Forebyggelse, Esbjerg Kommune

Børns Liv – Fælles Ansvar er en handleguide, som skal hjælpe frontpersonale i offentlige og private institutioner til at foretage en helhedsorienteret og tidlig indsats omkring børn i mistrivsel.

Støtte til trykning og udgivelse af færdigudarbejdet handleguide.

http://ssp.esbjergkommune.dk/Forside.aspx