Verena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond – Bevillinger 2013

Aibidji Humanitarian co-operation for people in East Europe

Organisationen er oprettet i 2000 og yder hjælp til børn på børnehjem i Armenien. Har desuden indkøbt ’Regnbuehuset’, et hus til 10-12 armenske piger, som ikke længere kan bo på børnehjem.

Støtte til uddannelseshjælp: studiematerialer, bøger, computere og beklædning til pigerne, som bor i ’Regnbuehuset’.

www.aibidji.dk

Danners Krisecenter, København

En privat organisation, der arbejder for at stoppe vold mod kvinder og børn, nedbryder myter med fakta og forebygger, at volden finder sted. Hjælper kvinder og børn til en mere sikker tilværelse uden vold.

Støtte til aktiviteter, herunder transport, entrébilletter, forplejning, for børn i alderen 0-18, under deres ophold på Danners Krisecenter.

www.danner.dk

Dream Factory Zambia

En NGO hvis vision er at højne levestandarden for det zambiske folk. Dream Factory står for et kristent, holistisk og frihedsorienteret fokus, der skaber fundament for folks fremtidsdrømme, ved at udruste dem til at være kreative, visionære og ansvarlige.

Støtte til projektet ’Adopt a club’. Projektets formål er, at skabe et stærkt fundament for udsatte unges udvikllingsmuligheder, skabe et struktureret klubmiljø, samt at uddanne lokale trænere/ledere og opnå nye medlemmer. Støtte til trænerkursus, indkøb af fodboldudstyr, transport og administration.

www.dreamfactory.org

Trivselshuset, Viby

Et beboerhus for børn, unge og voksne i det udsatte boligområde Bispehaven.

Støtte til ’Bjørnebandelejr’, et ferietilbud til 40 børn i alderen 5-15 år, herunder leje af bolig, transport og aktiviteter.

www.bispehaven.dk

Familieambulatoriet Region Syddanmark

Et tværfagligt tilbud i svangreomsorgen til sårbare og udsatte gravide, som selv eller hvis partner har et forbrug af vanedannende medicin, alkohol og/eller rusmidler. Efter barnets fødsel følges det til skolealderen med børnelægeundersøgelser og børnepsykologiske test. Oprettet for satspuljemidler, 2012. Satelitter i Odense, Kolding, Sønderborg og Esbjerg.

Støtte til indkøb af prævention (det er af afgørende betydning for ro i familien, at moderen ikke bliver for tidligt eller uønsket gravid), samt støtte til transport og forplejning til børn og omsorgspersoner ved opfølgende undersøgelser og børnepsykologiske tests på sygehus.

Børnenes Rejsebureau, Brøndby Strand

Frivillig forening, som arrangerer fire dagsturer årligt og en koloni i skolernes sommerferie. En mulighed for ferie, oplevelser og netværksdannelse, som familierne ellers ikke vil have mulighed for.

Støtte til sommerkoloni for socialt og økonomisk udsatte børnefamilier i Brøndby Strand.

Dansk Blindesamfund

Foreningen har eksisteret siden 1911 og er opbygget og ledet af personer, der er blinde eller stærkt svagtsynede. Foreningens formål er, at sikre blinde og stærkt svagtsynede personers interesser og dermed skabe ligestilling med andre grupper i samfundet.

Støtte til ’Aktiv Familieferie’, herunder udgifter til aktiviteter, for børnefamilier med synshandicappede forældre, som giver børn og deres forældre mulighed for at holde ferie sammen uden at tage hensyn til synshandicappet.

www.blind.dk

Orøstrand Skole- og Behandlingshjem

En døgninstitution for børn og unge i alderen 6–23 år, som har været udsat for omsorgssvigt og i en stor del af deres børneliv har behov for at bo udenfor hjemmet. Institutionen har eksisteret siden 1901.

Støtte til indkøb af lædersymaskine til egen produktion af rollespilsrekvisitter.

www.oroestrand.dk

Huset Zornig

Stiftet i januar 2013 af tidligere formand for Børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen. Huset Zornig udvikler viden og metoder, der hjælper udsatte mennesker til at forløse deres potentiale i et produktivt arbejdsliv.

Støtte til trivselsundersøgelse af forældre med børn anbragt udenfor hjemmet –  en kvalitativ undersøgelse, som har til formål at skabe et billede af, hvordan familierne trives i almindelighed, og hvilke indsatser der fra de sociale myndigheder har været gjort og gøres med henblik på at forbedre forholdene i hjemmene, såfremt anbringelsen af børnene har at gøre med belastende forhold her.

www.husetzornig.dk

Børns Voksenvenner, Esbjerg

En lokal forening under Børns Voksen Venner – et landsdækkende netværk af frivillige voksne med tid og overskud til at engagere sig i børn, der kun har en spinkel kontakt til voksne.

Støtte til ansættelse af en 30-timers medarbejder, der skal skabe venskaber mellem nydanske børn med et spinkelt voksennetværk og resourcestærke, danske voksenvenner.

Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger har fundet medfinansiering.

www.voksenven.dk

Amarngivat, Tasiilaq, Østgrønland

Østgrønland er et socialt hårdt belastet område. Amarngivat startede som et nødherberg i en lejlighed i Tasiilaq i maj 1991. Efterfølgende er projektet blevet udviklet til en selvsændig institution med mange funktioner. Formålet er at drive et værested for alle børn i alderen 5-14 år, at skabe trygge rammer og styrke børnenes udviklingsmuligheder, bedre deres livskvalitet og dermed styrke deres selvtillid og selvværd.

Støtte til transportudgifter i forbindelse med en sommertur til Danmark for ni børn i alderen 10-13 år, så de får et pusterum fra deres store problemer hjemme i familierne og får gode oplevelser, som kan bringe dem glæde.

www.amarngivat.gl