VMOK BØRNEFOND – Bevillinger 2014

Headspace Esbjerg +

Headspace er et nyt initiativ under foreningen Det Sociale Netværk. I september 2013 er headspace åbnet i seks byer i Danmark. Det er et tilbud til om hjælp til unge, som har problemer og brug for nogen at tale med – uden forhåndsbetingelser, ventetid og på de unges præmisser. Grundideen er, at få fat i de unge så tidligt som muligt – før problemerne blliver kroniske og det store samfundsapparat skal sættes ind.

En del af de unge i målgruppen står udenfor uddannelse og arbejdsmarked. Denne gruppe får ikke fodfæste på arbejdsmarkedet gennem sædvanlige kanaler. En gruppe virksomheder i Esbjerg har fostret ideen om, at koble headspace-centret med en praktisk joblæringsmulighed i en virksomhed. Det sociale netværk har tilsluttet sig ideen: Et nyt center i Esbjerg med mulighed for at placere sårbare unge i en praktisk ”joblæringsperiode” i lokale virksomheder vil være en unik nydannelse.

Støtte til headspace Esbjerg + i en projektperiode på 2 år.

www.headspace.dk

 

 

Gekko Medieproduktioner, København

En kulturforening og et tværfagligt team med ekspertise indenfor filmproduktion, kommunikation og kulturformidling med et socialt sigte. Har eksisteret siden 1992.

Støtte til ”Døgninstitutioner i Udvikling” – undervisningsmateriale i tilknytning til en film om børn på døgninstitution. Materialet er til efteruddannelse af personale på institutioner og til pædagogseminarer.

* Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger finder medfinansiering.

www.gekkomedieproduktioner.dk

 

 

Danmissions Center for børnearbejdere, Tiruvanamalai Indien

Danmission er en selvstændig organisation forankret i folkekirken, der arbejder for at styrke den globale kirke, skabe fred og forståelse gennem dialog og bekæmpelse af fattigdom for mennesker i Afrika, Asien og Mellemøsten.

Støtte til Danmissions projekt, som tilbyder bedre vilkår for børnearbejdere igennem uddannelse, støtte og omsorg på rehabiliteringscentret i Tiruvanamalai. Desuden udføres opsøgende arbejde og kontakt til forældre, skoler og arbejdsgivere, fortalervirksomhed overfor myndigheder og oplysningskampagner.

www.danmission.dk

 

 

Miniklubben, Nørregades Fritidscenter, Esbjerg

En lille gruppe for børn i alderen 9-15 år, som går i specialklasse og kommer fra ressourcesvage familier, har ’adopteret’ en ’Bedstemor’ fra Strandby Plejehjem. Hermed får børnene en relation til et ældre menneske og lærer om medborgerskab og at kunne tage ansvar.

Støtte til en tre-dages koloni med Miniklubbens børn og deres bedstemor i København.

 

Hanstholm Asylcenters Venner

Hanstholm Asylcenter, åbnet i 2009, huser ca 320 aylansøgere fra knap 20 forskellige lande i alderen 0 til 70 år. Hanstholm Asylcenters Venner blev stiftet i 2011 af en gruppe lokale borgere. Foreningen har til formål at tage initiativ til aktiviteter til gavn for for beboerne på Hanstholm Asylcenter.

Støtte til medlemskab i en surfklub i Klitmøller for børn og og unge fra asylcentret, så de kan lære at surfe og blive integreret i et miljø, som er vant til at håndtere mange nationaliteter.

* Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger finder medfinansiering.

www.facebook.com/HavHanstholmAsylcenterVenner

 

 

Aabenraa Krisecenter

En privat, selvejende forening, som har til formål at hjælpe kvinder og deres børn, der har været udsat for fysisk og psykisk vold.

Støtte til ”Startpakker” til kvinder med børn, der flytter fra krisecenteret til egen, ny bolig for at starte en ny tilværelse uden vold.

www.aabenraakrisecenter.dk

 

 

Cirkus og Teatergruppen Fugl Føniks, Esbjerg

Har eksisteret i tre et halvt år og har til huse i en nedlagt købmandsforretning. Har fem aktive grupper.

Støtte til ”Økonomibuffer” til at gøre børn af svage familier kontingentfrie og til at tage børn af mindrebemidlede familier med på ture, træf og lign.

www.fuglføniks.dk

 

 

Huset Zornig, København

Stiftet i 2013. Specialiserer sig indenfor området for socialt udsatte. Gennem en blanding af livseksperter og professionelle fagfolk udvikles viden og metoder, der hjælper socialt udsatte mennesker og familier til at forløse deres potentiale i et produktivt dagligdags- og arbjedsliv.

Støtte til en kvalitativ undersøgelse af mennesker, der er blevet seksuelt krænkede som børn, for at afdække positive og negative forløb med henblik på at skabe en viden, der muliggør en styrket indsats over for seksuelt krænkede børn fremover.

* Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger finder medfinansiering.

www.husetzornig.dk

 

 

Støtteforeningen for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter, Esbjerg

Støtte til 2 stk iPads, puslebord og legeplads samt billetter til Esbjerg svømmestadion.

 

 

 

Den Folkeoplysende Forening Livsbanen, Brønshøj

Stiftet i 2011. Har indrettet musikværksteder og lydstudier i Husum, Sydhavnen og på Amager. Står desuden for feriecamps i alle skoleferier, fodbold for unge mænd og designworkshops for piger og deres mødre.

Visionen er: via kreative og fysiske aktiviteter, at give unge i udsatte byområder oplevede succeser, som giver dem troen på, at de også kan få succes på andre områder i livet… at skabe et attraktivt fagligt og socialt fælleskab… at alle involverede har en berettigelse og er en del af fælleskabet.

Støtte til forplejning i dagligdagen og ved events; transport og entrébilletter på ture/ekskursioner; lommepenge til rollemodeller.

www.livsbanen.dk

 

 

Foreningen International Kontakt, Odense

Stiftet i 1982, samarbejder med civilsamfundsgrupper og NGO’er i Vestafrika om at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø.

Støtte til en ovn til en skolekantine i Pah, Mali, hvor over 150 børn dagligt får mad.

www.iknet.dk

 

 

Trampolinhuset, Asyl Dialog Tanken, København NV

Etableret i 2010 med et mål om at skabe et meningsfuldt mødested for asylansøgere og danske borgere baseret på gensidig respekt, nærdemokrati, vidensudveksling og opbygning af venskaber og netværk.

Støtte til ”Unge håb – Nye minder”, videreudvikling af en klub for unge asylansøgere fra asylcentrene, som har et stort behov for at have deres eget frirum.

www.trampolinehouse.dk

 

 

Samtalegrupper for unge, Odense

Har eksisteret i 14 år og er en selvejende institution, som lejer lokaler i Ungdomshuset i Odense. Modtog Børnesagsprisen 2007 for nytænkning og godt socialpædagogisk initiativ.  Har ca 20 frivillige, uddannede eller studerende til socialrådgiver, lærer, pædagog, psykolog ergo/fysioterapeut m.m.

Støtte til supervision af frivillige.

www.samtalegrupper-odense.dk

 

 

BROEN, Esbjerg

Oprettet i 2013, en frivillig forening, som hjælper børn og unge til at have en aktiv tilværelse i lokale fritidstilbud igennem økonomisk støtte til kontingent og udstyr. Broens fokus er på udsatte børn og unge i alderen 6-17 år, hvor familien ikke har økonomiske ressourcertil, at børnene kan deltage i fritidsaktiviteter.

Støtte til dækning af udstyr, kontingenter, stævneafgifter og transport.

www.broen-danmark.dk

 

 

DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, København

Har siden 1982 arbejdet for en verden uden tortur og organiseret vold; er en selvejende, uafhængig menneskerettighedsorganisation og nationalt specialecenter for behandling af svært traumatiserede flygtninge i Danmark. Udmærker sig ved at have rehabilitering, forskning og internationalt udviklingsarbejde under ét tag. DIGNITY er repræsenteret i over 20 lande.

Støtte til et tre-årigt projekt, som tilbyder direkte behandling til voldsramte og omsorgssvigtede børn af torturofre.

www.dignityinstitute.dk

 

 

Awa Aid, Haderslev

Gudrun Awa Jørsing har siden 1988 hjulpet Gambias eneste døveskole, ’St John’s School for the Deaf’ og har indtil nu skaffet over 3 ¾ million dkr til skolen. Har siden 2000 sendt 39 containere til skolen i samarbejde med medlemmer af Lions klubber på Djursland.

Støtte til at sende container med skolemøbler til døveskolen.

www.stjohns.dk

 

 

Værestederne Amarngivat, Tasiilaq, Østgrønland

Østgrønland er et socialt hårdt belastet område. Amarngivat startede som et nødherberg i en lejlighed i Tasiilaq i maj 1991. Efterfølgende er projektet blevet udviklet til en selvstændig institution med mange funktioner. Formålet er at drive et værested for alle børn i alderen 5-14 år, at skabe trygge rammer og styrke børnenes udviklingsmuligheder, bedre deres livskvalitet og dermed styrke deres selvtillid og selvværd.

Støtte til sommerrejse for børn med specielle behov og tung livsbagage; to uger i Østrig og én uge på Island.

www.amarngivat.gl

 

 

Mama Nalongo’s Orphanage, Kampala, Uganda

En skolelærer begyndte i 2009 at hjælpe fem børn i et børnehjem, som var efterladt af en afdød, gammel dame. I 2012 kom yderligere 2 børn til børnehjemmet.

Støtte til at betale skolepenge, medicinudgifter og skolematerialer til syv børn.

 

 

Børn, Unge & Sorg – Rådgivnings og Forskningscenter, København

Har eksisteret siden 2000; en humanitær specialist organisation med en mission om at bidrage til et godt liv for børn og unge på trods af alvorlig fysisk sygdom eller død blandt forældre eller søskende.

Støtte til terapeutiske behandlingsforløb til børn og unge med kompliceret sorg hvis mor, far eller søskende er alvorligt syge eller døde.

www.bornungesorg.dk

 

 

Danish Doc Production Aps, Birkerød

Et filmproduktionsselskab, startet i 2003, der har til formål at udvikle, finansiere og producere dokumentarfilm. Emnerne findes inden for sociale, humanistiske og antropologiske områder.

Støtte til delvis finansiering af efterarbejde på filmmateriale samt distribution af filmen ”Sårbare Sjæle”, en dokumentarfilm med portrætter af unge, som lever med medfødte alkoholskader. Filmen skal blandt andet bruges til TV-visning i Danmark og Grønland.

www.danishdoc.dk

 

 

Mentornetværk i Esbjerg og Varde

En frivillig forening, der matcher invandrer/flygtninge med frivillige mentorer, som er aktive på arbejdsmarkedet eller som på anden vis er solidt forankret i det danske samfund. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for integration, inklusion og kulturel mangfoldighed i Esbjerg, Fanø og Varde kommuner.

Støtte til videreudvikling af to lokale rollemodellerkorps: unge-rollemodellerkorps og forældre-rollemodellerkorps, som har til formål at få flere unge i uddannelse.

www.mentoresbjerg.dk

 

 

Mica Aps, Gentofte

Har igennem de sidste 10 år specialiseret sig i undervisnings- og kommunikationsopgaver med social kerne og med børn og unge som primær målgruppe. Selskabet har samarbejdet med en lang række ministerier, organisationer og fonde om udvikling af film- og undervisningsmaterialer til brug for social forståelse specielt i danske skoler.

Støtte til ”Træneren – Sig fra!”, et gratis landsdækkende undervisnings- og forebyggelsesprojekt, der sætter fokus på det tabubelagte emne: seksuelle overgreb mod børn og unge begået af tillidspersoner.

* Klausul: støtten udbetales når/hvis ansøger finder medfinansiering.

www.micaaps.dk