VMOK BØRNEFONDS UDDELINGER 2017

VMOK Børnefond modtog 48 ansøgninger til den årlige uddelingsrunde og formåede at imødekomme 26 af de ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et sammenlagt beløb på 743.528 kr.

Det er med stolthed og glæde at fondens bestyrelse kan præsentere dette års udvalgte ansøgere og projekter:

 

Bryd Tavsheden, København

En rådgivningsforening, som hjælper voldsudsatte børn og unge til at sætte ord på volden, bryde tavsheden, og dermed at tage skridt til at søge hjælp og komme fri af volden.

65.000 kr. i støtte til forandringssamtaler for voldsudsatte børn og unge.

Samtaleforløbene håndteres af seks professionelle rådgivere, der enten er uddannet psykolog, psykoterapeut eller socialrådgiver, og har mange års erfaring med de problematikker voldsramte børn er udsat for. Formålet er at hjælpe barnet og den unge til at perspektivere og reflektere over deres handlemuligheder med henblik på at modvirke at volden bliver definerende for dem.

http://www.brydtavsheden.dk

 

Landsforeningen Børns Voksenvenner, Frederiksberg

Har eksisteret siden 1990 og udfører en målrettet og forebyggende indsats for børn med spinkle eller svære familieforhold. Foreningen etablerer venskaber mellem udsatte børn, der mangler voksenkontakt, og frivillige, ressourcerige voksne.

50.000 kr i støtte til afholdelse af regionale ’matcherkurser’ for frivillige.

Foreningen har pt en venteliste på 300 børn, der ønsker at få en voksenven, og det er vigtigt at få uddannet nye frivillige matchere, der kan varetage etableringen af nye venskaber. Matcheruddannelsen er et veletableret koncept, der er afgørende for at etablere gode og holdbare venskaber.

http://www.voksenven.dk

 

Bieringhus Efterskole, Esbjerg

En uafhængig selvejende undervisningsinstitution, oprettet i 1989. Skolens formål er, på bedst mulig vis, at tilstræbe: at de praktiske og boglige fag sidestilles, at styrke elevernes forståelse for sammenhængen mellem frihed og ansvar, at det kristne livs- og menneskesyn præger skolens hverdag. Skolen er for unge på 8., 9. og 10. klassetrin med plads til 65 elever.

50.000 kr. i støtte til tilskud, der tildeles elever med dårligt bemidlede forældre.

For elever der ikke, uden tilskud, ville have mulighed for et efterskoleophold.

http://www.bieringhus.dk

 

Danish Doc Production, Birkerød

Et produktionsselskab, startet i 2003, som har til formål at udvikle, finansiere og producere dokumentarfilm, der behandler sociale, humanitære og antropologiske emner.

50.000 kr. i støtte til produktion af dokumentarfilmen ’Heksen i mit hjerte’.

Hekseanklager mod børn er et udbredt fænomen i Nigeria. Tusindvis af børn bliver hvert år tortureret, udstødt og, i værste fald dræbt, som resultat af anklagerne. Antallet af heskebørn er stigende og ses over en stor del af Afrika. Filmen målrettes i første omgang unge i Danmark i de ældste trin i folkeskoler, efterskoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser, som grundlag for at skabe debat og aktiviteter, der kan skaffe penge til at støtte de institutioner, der rehabiliterer og hjælper stigmatiserede heksebørn i Nigeria. Filmen skal også vises i Nigeria, med det formål at bekæmpe uvidenhed om emnet og udslette overtroen om heksebørn.

http://www.danishdoc.dk

 

Mercy Ships, Danmark

Et hospitalskib der bringer lægehjælp, samfundsudvikling og bæredygtige forandringer til lande, som ikke selv kan klare disse opgaver. Mercy Ships rekrutterer frivillige og sender penge til hospitalsskibet, der udgør fundamentet for gratis operationer og behandling af patienter. Frem til juni 2018 ligger hospitalsskibet i Cameroun.

50.000 kr. i støtte til uddannelse af lokalt sundhedspersonale, for at forbedre deres brug af anæstesi ved operationer af børn.

Mange anæstesiologer er utilstrækkeligt uddannet og derfor tilbageholdende med at behandle børn og babyer. Ved at deltage på Mercy Ships kursus bliver anæstesiologerne mere fagligt kompetente og dermed bedre i stand til at udføre operationer på børn.

http://www.mercyships.dk

 

KORN 180, Esbjerg

En socialøkonomisk virksomhed, startet i 2017, som arbejder for og med sårbare og udsatte unge i Esbjerg, blandt andet igennem platformen og fællesskabet ’Graffiti Social Crew’, som løser udsmykningsopgaver for private og virksomheder.

45.000 kr. til ’Støt en barnedåb’, et socialt tiltag for økonomisk og socialt udsatte familier.

I samarbejde med Familiens Hus i Esbjerg har man fundet en målgruppe af unge forældre i alderen 16-30 år, som ikke selv vil have økonomi til at afholde en barnedåb. Projektet omfatter afholdelse af 15 stk barnedåb og skal give nye, unge forældre en begivenhedsrig festdag sammen med deres nærmeste. Indtægter fra ’Graffiti Social Crew’s arbejde vil desuden bidrage til at dække udgifter ved arrangementerne, hvilket vil styrke de unges oplevelse af at bidrage til samfundet og at hjælpe andre, som har det svært.

http://www.korn180.dk

 

Trampolinhuset, København

Trampolinhuset, startet i 2010, er et uafhængigt medborgerhus, hvor asylansøgere, flygtninge og andre medborgere kan finde fællesskab. Fokus er på langsigtet og reel forandring i asylansøgere og flygtninges liv, på deres egne præmisser.

40.000 kr. i støtte til ”Peace, love and power: Børnehjørne og kvindeklub.”

Klubben skal tilbyde asylbørn særligt tilrettelagte aktiviteter med fokus på omsorg, læring, bevægelse og ernæring samt, for deres mødre, at tilbyde aktiviteter med fokus på øget velfærd, forældreevne, socialt entreprenørskab og sundhed.

http://www.trampolinehouse.dk

 

Broen, Guldborgsund

Stiftet i 2011, er en frivillig forening under BROEN Danmark, som har til formål at hjælpe socialt truede børn og unge i Guldborgsund kommune. Den skaber via aktivering i lokale foreninger, sports- og idrætsklubber en hverdag for udsatte børn, der er præget af livskvalitet, trivsel og tryghed. Arbejdet består i at koordinere processen omkring det enkelte barn og varetage praktiske gøremål, som at skaffe midler til kontingent og indkøbe udstyr sammen med børnene.

40.000 kr. i støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter for børn fra udsatte familier.

Broen støtter ved udgangen af 2017 ca 300 udsatte børn og unge således, at de kan deltage i en fritidsaktivitet. Foreningen budgetterer med at støtte 340 børn og unge i 2018. I gennemsnit koster det 3000 kr. at støtte et barn i et år.

http://www.broen-danmark.dk/guldborgsund

 

Mødrehjælpen, Esbjerg

En landsdækkende organisation, etableret i 1930’erne, der i dag er en socialhumanitær organisation, som rådgiver og støtter gravide og børnefamilier i en svær situation.

35.000 kr. i støtte til den Rullende Kagemand, hjælp til at fejre børnefødselsdage.

Formålet er at give udsatte børn muligheden for at fejre deres fødselsdag på samme måde som andre børn. ’Fødselsdagspakken’ består af mad, drikke, pynt, gave og kagemand til ca 20 personer. Det hele bliver købt ind og leveret hos de respektive familier. Der søges om hjælpen via et ansøgningsskema. Målgruppen er udsatte og sårbare familier med børn i alderen 3–14 år.

 

Den fynske sorggruppe for børn og unge, Odense

Startet i 2006, oprettet som forening i 2010. Samtalegrupper for børn og unge i alderen 10-18 år, som har mistet et nærtstående familiemedlem.

25.000 kr. i støtte til efteruddannelse samt supervision af gruppeledere.

Formålet med samtalegrupper er at støtte børn og unge til at få bearbejdet og reduceret belastninger, som sorgen kan afstedkomme, sikre at børn og unge har god trivsel og sund udvikling og at yde en tidlig, forebyggende indsats, så der ikke udviklers kompliceret sorg eller psykopatologiske problemer og mistrivsel fremover i livet.

http://www.busf.dk

 

Ringsted IF, Fodbold

Stiftet i 1903, har omkring 500 medlemmer.

25.000 kr. i støtte til udstyr til udsatte børn i fodboldklubben.

Klubben får flere og flere henvendelser fra udsatte børn, som gerne vil spille fodbold, men som ikke har råd til det fornødne udstyr. Klubben vil gerne yde tilskud til køb af tøj, støvler og andre rekvisitter til disse børn, og hermed bidrage til at inddrage dem i lokalsamfundet igennem sporten og fællesskabet med andre børn og unge.

http://www.rif-fodbold.dk

 

Kølstrup Skytteforening, Kerteminde

En forening med ca 65 medlemmer, hvoraf 30 er børn og heraf 14 med diagnosen ADHD. Foreningen har fokus og succes med at arbejde med disse børn, der får stort udbytte af den ro og koncentration, som skydetræningen giver.

25.000 kr. i støtte til ombygning og udvidelse af eksisterende lokaler.

Lokalerne er trange og rungende, hvilket er en stor udfordring for især børnene med ADHD. De nye rammer skal skabe øget velvære i lokalerne og herigennem forventes at man kan fastholde børnene i længere tid, ligesom, at man kan optage nye medlemmer.

 

Esbjerg Kommune

25.000 kr. i støtte til en stor oplevelse til søs for 15 socialt udfordrede unge, i forbindelse med The Tall Ships Races 2018. Støtten er til indkøb af gummistøvler og regntøj til de 15 unge.

Målgruppen er unge mennesker i alderen 12-18 år fra en pædagogisk behandlingsinstitution og et socialpædagogisk døgntilbud. Det er unge med komplekse problemstillinger, manglende sociale kompetencer, massive omsorgssvigt, herunder store følelsesmæssige svigt og nederlag, og tilknytnings- og indlæringsvanskeligheder. The Tall Ships Races vil være et miljøskifte, hvor de unge vil møde jævnaldrende fra mange forskellige miljøer, og hvor de bliver en del af et fællesskab, hvor man kan identificere sig med andre unge og hvor alle er lige.

 

Dansk Røde Kors

Visionen er, gennem frivillig indsats, at forhindre og afhjælpe menneskelig nød, lidelse og diskrimination. Fokus på humanitær indsats i verden og social indsats i Danmark. Identificerer de mest sårbare og sikrer, at aktiviteter er målrettet mod dem.

25.000 kr. i støtte til uddeling af julehjælp til socialt udsatte familier i Danmark 2017.

Julehjælpen til en børnefamilie på 3-4 personer består af et gavekort på 800 kr. til det lokale supermarked, samt tilbud om at deltage i lokale netværksaktiviteter.

http://www.rodekors.dk/jul/julehjaelp

 

Foreningen Børnelejren på Langeland

Foreningens eneste formål er, at afholde lejre for dårligt stillede børn fra hele landet på gården Søgård Hovedgård.

23.188 kr. i støtte til lejrophold for børn med socio-emotionelle vanskeligheder.

Lejren bliver for børn og medarbejdere fra Marielundskolen i Kolding. Opholdet i lejren vil give elever og personale et større sammenhold og forståelse for hinanden samt give pædagogerne mulighed for at arbejde med børnenes problemer i nye, afslappede rammer, udenfor institutionen.

http://www.lejren.dk

 

Kickboxing Team Esbjerg

En forening, startet i 2011, som drives af frivillige kræfter og har formået at hjælpe børn og unge gennem tæt samarbejde med Aktiv Fritid og flere skoler i Esbjerg kommune. Trænerne har succes med at hjælpe udsatte familier, hvor økonomi, sygdom og misbrug ofte rammer børn og unges hverdag.

21.140 kr. i støtte til indkøb af 10 stk. beskyttelsesudstyr til lån for nye børn og unge.

40-50 børn i alderen 6-15 år vil få gavn af det nye udstyr. For at fastholde børnene efter gratis prøvetræninger, er det vigtigt at kunne tilbyde børnene let sparring og mulighed for at bokse og sparke, dette er kun muligt med det fornødne sikkerhedsudstyr.

http://www.esbjerg-kickboxing.dk

 

Pigeliv, Vollsmose

Pigeliv, startet i 2010,  er et fristed for teenagepiger i Vollsmose, et tilbud om samvær, afslapning og aktiviteter, hvor alle kan føle sig velkomne og accepteret. 40-45 aktive medlemmer og 15 frivillige.

20.000 kr. i støtte til udgifter forbundet med driften af Pigeliv.

Pigerne kommer typisk fra socialt belastede familier med underskud til pigernes problemer. I Pigeliv kan de socialisere på tværs af kulturer og religioner. De kan altid komme med deres bekymringer og få en snak med en af de frivillige og hermed få støtte og blive guidet igennem de svære teenageår.

http://www.pigeliv.net

 

Projekt Latvia, Grindsted

En frivillig forening, startet i 2003, som yder humanitært hjælpearbejde i Letland, blandt andet til børnehjemmet Zvannieki, som drives på privat basis og med frivillige kræfter i forsøget på at give børnene en så normal hverdag som muligt. Der er ca 30 børn, som kommer fra dårligt stillede familier med alkoholproblemer og omsorgssvigt til følge.

15.000 kr. i støtte til et besøg i Danmark for børn og voksne fra børnehjemmet Zvannieki.

Børnene og de voksne fra børnehjemmet Zvannieki har tidligere besøgt deres venskabsfamilie i Danmark, så der er tale om et glædeligt genbesøg.

 

Danner, København

Arbejder for at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn. Har siden 1980 drevet krisecenter på Nansensgade i København.

20.000 kr. i støtte til julehjælp: kalender- og julegaver til børnene.

http://www.danner.dk

 

Tværkulturel Sommerlejr Syd, Sønderjylland

De forskellige organisationer: Kolding international community, Luthersk mission og Folkekirkens tværkulturelle center i Ribe Stift, har siden 2013 afholdt tværkulturelle sommerlejre i Løgumkloster og Bramming. De frivillige kommer fra forskellige byer og inviterer nydanskere med fra deres lokalområde og asylcentre.

20.000 kr. i støtte til afholdelse af tværkulturel sommerlejr.

En sommerlejr for familier, hvor de kan få en pause fra hverdagen på asylcenter eller fra den by, hvor de har travlt med at blive integreret. Der forventes at deltage ca 70 børn og unge ud af i alt omkring 165 deltagere. Der er mange frivillige og mange aktiviteter for alle aldersgrupper. Desuden skabes der netværk med lokale danskere, så relationer kan fortsætte efter lejren.

 

Treenighedskirken, Esbjerg

Ansøger på vegne af Foreningen Grønlandske Børn i Esbjerg, som driver et projekt kaldet ’et bedre liv i Danmark’, der arbejder for, at alle grønlandske børn og unge i Danmark skal leve et værdigt liv med mulighed for en positiv udvikling.

20.000 kr. i støtte til en familietur til Legoland.

Når børneneTuren er for sårbare grønlandske børn i alderen 8–16 år og deres forældre. I alt deltager omkring 20 voksne og 35 børn.

http://www.fgb.dk/foreningen

 

Nørrebro United, København

Forening, startet i 2008, rummer 1300 medlemmer, tilbyder foreningsidræt, fodbold, håndbold og dans, til 1100 børn og unge fra 4–17 år. Arbejder med sport og idræt som redskab til at skabe stærke sociale relationer på tværs af alder, køn, etnicitet og social status.

15.000 kr. i støtte til deltagelse i Vildbjerg Cup 2018, så de udsatte børn fra mindrebemidlede hjem også kan deltage.

Det forventes at 175 – 225 deltagere skal med på turen, som skal have en positiv effekt på mange niveauer og som skal styrke netværk og betydningsfulde relationer.

 

Børns udvikling og uddannelse i Kenya  – BUUKenya, Allerød

Stiftet i 2014 med formålet at støtte lokale ildsjæle i Kenya i deres arbejde med udsatte børn og unge. En af samarbejdspartnerne er Marvel Junior Academy.

14.200 kr. i støtte til lejrskole og adgang til safaripark for den ældste klasse på Marvel Junior Academy.

Formålet er at øge elevernes forståelse og interesse for Kenyas dyreliv og vigtigheden af naturbeskyttelse, og herigennem inspirere dem til potentielle fremtidsmuligheder indenfor studier i natur og biologi, ranger-uddannelse, dyrlæge, dyrepasning og turisme.

http://www.buukenya.com

 

ADHD-foreningen, Odense

En landsdækkende, frivillig organisation, som har til formål at ruste mennesker med ADHD, så det er dem og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.

10.000 kr. i støtte til ADHD-foreningens familielejre i 2018.

Lejrene er for udsatte børn med ADHD og deres familier. Deltagerne er fortrinsvis enlige forsørgere med et eller flere børn med ADHD i alderen 6-12 år samt eventuelle søskende uden ADHD. Formålet er, at give børn og familier en positiv ferieoplevelse, at styrke netværker og at give redskaber til at takle ADHD i hverdagen.

http://www.adhd.dk

 

Sct Georgs Gilderne, Haderslev

Består af gamle spejdere, som støtter og hjælper de svage i samfundet – herunder de sårbare børn.

10.000 kr. i støtte til en sommerlejr for sårbare børn i alderen 7–12 år.

Børnene findes i samarbejde med pædagoger, skoler og Familiehuset i Haderslev. Børnene kommer på en uges sommerferie sammen med seks frivillige pædagoger og seks frivillige fra Sct Georgs Gilderne, og vil opleve strandture, boldspil og andre aktiviteter samt udflugter.

http://www.haderslevgilder.dk

 

Renbæk Fængsel, Skærbæk

Ansøgning modtaget fra den børneansvarlige fængselsbetjent, som ikke har nogen økonomiske ressourcer til børn af indsatte i fængslet.

5.000 kr. i støtte til indkøb af 50 talende bamser til børn af indsatte i fængslet.

Som led i arbejdet med at forbedre betingelserne for de indsattes børn iværksatte fængslerne et projekt der skal give de indsatte muligheder for at indlæse godnathistorier, så børnene udenfor kan høre deres forældre læse højt, med det formål, at styrke kontakten mellem de indsatte og deres børn. Bamsen indeholder en mikrofon, som optager forældrenes tale, og derefter gives videre til barnet.

http://www.kriminalforsorgen.dk/Statsfængslet-Renbæk-4021.aspx