VMOK BØRNEFONDS UDDELINGER 2019

VMOK fonden modtog 62 ansøgninger til den årlige uddelingsrunde og formåede at imødekomme 27 af de ansøgte projekter med hel eller delvis støtte – et sammenlagt beløb på 750.700 kr.

Næste ansøgningsfrist er den 31. oktober 2020.

 

Det er med stolthed og glæde at fondens bestyrelse kan præsentere dette års udvalgte ansøgere og projekter:

 

Red Barnet Aabenraa lokalafdeling

Foreningen administrerer to oplevelsesklubber i samarbejde med kommunen.

12.000 kr. i støtte til ’Familiedag i Hjelm Skov for 80 børn, unge og deres familier.

”Familierne lever under fattigdomsgrænsen. Foruden at være økonomisk pressede er de ofte socialt ekskluderede. Vi skaber netværk, gode minder og oplevelser for børnene og deres familier via vort frivillige arbejde.”

 

Red Barnet Randers

Lokalforeningen startede i 2018 ’Glad Fritid Puljen’ for at kunne hjælpe udsatte børn til at tage del i fritidslivet, da Randers kommune ikke yder Fritidspas.

20.000 kr. i støtte til Glad Fritid Puljen.

”Formålet er, at udsatte børn og unge også kan være med i fritidsaktiviteter, få positive rollemodeller, føle ligeværd og inklusion.”

 

Børnehaven Væksthuset, Aalborg

En specialbørnehave for børn med ADHD, autisme og/eller tilknytningsforstyrrelser. Børnegruppen har 16 børn i alderen et halvt til seks år.

10.000 kr. i støtte til indkøb af diverse bevægelsesmaterialer.

”Materialerne skal bruges som omdrejningspunkt for at opbygge forpligtende fællesskaber. Når kroppen er i centrum for den kommunikation, der er mellem børnene, giver det anderledes mulighed for at styrke sproget, både i forhold til højnelse af ordforråd, træning af udtalevanskeligheder og oplevelsen af, at sproget kan bruges til at opnå noget.”

 

IF FREM Skørping

En paraply organisation som dækker over næsten al sport i Skørping, herunder specifikt et rulleskøjtehold med deltagere fra et lokalt børnecenter.

5.100 kr. i støtte til speedskøjter til to anbragte børn.

”De anbragte børn har naturligvis de udfordringer, børn i denne gruppe ofte har. Vi ønsker at fastholde de respektive børn inden for en sport, hvor de hver især finder succes og gode oplevelser på lige vilkår med børn fra helt normale kår.”

 

Mercy Ships Danmark

En international humanitær hjælpe-organisation, der tilbyder gratis lægehjælp til mennesker, der grundet fattigdom ikke har mulighed for at ændre på deres situation.

55.000 kr. i støtte til program for plastikkirurgi; operationer og behandlinger i Senegal.

”Vi har særligt fokus på børn med alvorlige og ubehandlede brandskader. Det kan være en arm, der er vokset sammen med kroppen eller arvæv på hænderne, der har fået fingrene til at gro sammen. Disse børn bliver hudtransplanteret og modtager genoptræning af nedbrudte muskler. Den genvundne funktionsevne forbedrer den enkelte patients liv væsentligt.”

 

Mafanikio organisation, Kenya

En non-profit organisation der har til formål at bekæmpe fattigdom og eksklusion samt fremme uddannelse og udvikling i marginaliserede områder i samarbejde med lokale partnere.

13.000 kr. i støtte til fire toiletter til Miwani Primary School.

”Formålet er at give 200 elever adgang til toiletter, som er ikkeeksisterende. Toiletter vil forhindre at eleverne må gå hjem samt mindske fraværet blandt pigerne, da de ofte fravælger skolegang i menstruationsperioder. Desuden er det et krav, at skolen skal have toiletter for at blive registreret hos regeringen, som efterfølgende vil kunne overtage skolen og dermed støtte skolen økonomisk.”

 

Frelsens Hær, Frederiksberg

Arbejder hovedsageligt med projekter af humanitær og social karakter; driver krisecentre, væresteder, herberg, vuggestuer og børnehaver.

50.000 kr. i støtte til ’Mor-barn lejr’ for mødre og børn, der står uden for fælleskabet i hverdagen.

”Vores lejre gør op med ensomheden og tilbyder børnene fællesskab og glæde i sommerferien. Det gør børnene stærkere, og de udvikler sig i selskab med ressourcestærke voksne og ligesindede børn.”

 

Cafe Paraplyen, Varde

Værested under KFUMs sociale arbejde. ’Familieklubben’ for sårbare børn og voksne har til formål at skabe netværk og oplevelser for udsatte familier.

45.000 kr. i støtte til leje af sommerhus og aktiviteter i sommerferien 2020.

”Ferien er for familier, der kæmper med arbejdsløshed, økonomiske, sociale og/eller psykiske problemer, som går ud over deres børns livskvalitet. At være sammen med familierne i længere tid giver os mulighed for at se, hvor vi skal have fokus i forhold til børnenes udviklingsfaser, opdragelse, omsorg og sundhed.”

 

Danish Doc Production ApS, Birkerød

Filmselskabet producerer dokumentar- og undervisningsfilm med fokus på sociale, antropologiske og sundhedsfaglige emner.

35.000 kr. i støtte til undervisningsmateriale til filmen ’Tidlige traumer’ om spædbarnsterapi.

”Når børn mellem 0-3 år oplever fysiske eller psykiske belastninger, der overstiger, hvad de kan magte, kan belastningerne bremse deres udvikling. Spædbarnsterapien er i stand til at igangsætte et skadet barns udvikling. Filmen og det medfølgende undervisningsmateriale vil medføre, at flere omsorgsgivere, plejeforældre og pædagoger kan få viden om denne form for terapi.”

 

Bryd Tavsheden, København

Et rådgivningstilbud der hjælper børn og unge, som er udsat for fysisk eller psykisk vold, med at sætte ord på volden. Arbejdet er bygget op om tre fokusområder: forebyggende, oplysende og rådgivende.

30.000 kr. i støtte til ’forandringssamtaler i Basen’.

”Det stigende antal samtaler fortæller os, at behovet for vores hjælp ikke er blevet mindre. Hvis man har været udsat for vold, og man ikke får bearbejdet overgrebene, har man større risiko for at få fysiske, psykiske og sociale vanskeligheder fremover. Med samtalerne vil vi hjælpe den unge til at perspektivere og reflektere over sine valgmuligheder med henblik på at modvirke, at volden bliver definerende for, hvem den unge er.”

 

Journalist Milla Mølgaard, Brønshøj

Har senest skrevet undervisningsbogen ’Delt – en bog til unge om digitale sexkrænkelser’. Bogen er udbredt på alle landets 2.200 grundskoler.

20.000 kr. i støtte til en guidebog om digitale sexkrænkelser til forældre.

”Digitale sexkrænkelser kan ramme alle unge, ligesom unge potentielt kan komme til at krænke andre online i et øjebliks ubetænksom kådhed. Der er i høj grad brug for oplysning til den voksne generation, både for at klæde voksne på til at give bedre støtte til ofre for delinger uden samtykke og til at tage de vigtige snakke med unge om, hvorfor man ikke bør dele billeder af andre uden at få lov.”

 

Børns udvikling og uddannelse i Kenya (BUUKenya)

Støtter lokale ildsjæle i deres arbejde med børn og unge i Kenya. En af samarbejdspartnerne er Marvel Junior Academy, hvor BUUKenya har sørget for en ny skolebygning og indkøbt klassesæt med lærebøger, så de fattige familier ikke skal kæmpe med udgifter til bøger.

18.600 kr. i støtte til undervisningsforløb med safari og lejrskole for Class 5 i 2020.

”Årgangen har 30 elever i alderen 10-12 år. Undervisningen med tema om Kenyas dyreliv vil øge elevernes forståelse for deres eget land og inspirere dem til potentielle fremtidsmuligheder indenfor studier i natur og biologi, ranger-uddannelse, dyrlæge, dyrepasning og turisme.”

 

BROEN, Høje Taastrup

Foreningen hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at deltage i idræts- og fritidsaktiviteter i tæt samarbejde med kommunen og lokale foreninger.

30.000 kr. i støtte til betaling af kontingent og udstyr til udsatte børn.

”Vi bygger bro for det udsatte barn til de gode fællesskaber i foreningerne sammen med andre børn og unge og positive voksne rollemodeller. Det fremmer barnets trivsel i hverdagen og modvirker negativ social arv.”

 

Awa Aid, Gambia

Gudrun Awa Jørsing har i 30 år hjulpet Gambias eneste døveskole, St. John’s School for the Deaf, med over fem millioner kroner og 46 containere med materialer og udstyr.

20.000 kr. i støtte til indkøb af Safe Pad menstruationsbind til døveskolens piger.

”Børnene på døveskolen kommer fra fattige hjem. Der er cirka 200 piger, som risikere at blive væk fra skolen i menstruationsperioder, hvis de ikke kan få menstruationsbind udleveret. Et Safe Pad kan vaskes 100 gange og er imprægneret, så brugeren ikke får kønssygdomme.”

 

Børnelejren på Langeland

Foreningens eneste formål er at afholde finansierede lejre for dårligt stillede børn og unge på gården Søgård Hovedgård, som ligger på sydspidsen af Langeland.

13.000 kr. i støtte til lejrophold for børn fra tre døgninstitutioner under Miniinstitutionen Århus.

”Børnene har forskellige sociale og emotionelle vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser. De kommer ofte fra ressourcefattige hjem og med traumatiske oplevelser i rygsækken. Formålet er at give dem et afbræk i hverdagen og oplevelser i nye omgivelser, og en følelse af at være lige som andre, selvom de bor på en døgninstitution.”

 

Gademix, Kolding

En institution under KFUMs sociale arbejde med formålet at skabe et trygt værested, sundt fællesskab, brobygning og gode ferieaktiviteter for børn og unge.

49.000 kr. i støtte til ’Jordbrugslejr’, en fire dages sommerlejr for 28 børn mellem 8 og 16 år.

”Målgruppen er præget af lavt selvværd og har negative tanker om uddannelse eller flere skoleskift bag sig. Vi inviterer dem med i et fællesskab med fokus på sociale kompetencer, teambuilding, nærvær, tid til at lytte og føle, at man er god nok. De unge skal bo i træhytter og arbejde på skift på en bondegård og hjælpe med at passe dyr. Et vigtigt omdrejningspunkt for projektet er, at børnene får en god oplevelse af at lære om samarbejde og medansvar og oplever positive relationer.”

 

Forælder Fonden, København

Grundtanken er social-konservativ med princip om hjælp-til-selvhjælp, og at frivillige er med til at yde støtte til kriseramte familier. Fonden er til for enlige forsørgere og deres børn og hjælper med praktiske, juridiske, menneskelige og økonomiske problemer. Fonden har 42 ’førstehjælpslejligheder’, tre kollegier, personlig rådgivning og andre funktioner, som enlige forældre ikke kan få andre steder.

25.000 kr. i støtte til ’Pulje til børn’.

”Det er oftest udsatte mennesker, der kommer til os, når de er rådvilde – og husvilde. Når vi ser, at de enlige forældres anspændte økonomi betyder, at børnene oplever tydelige afsavn i forhold til kammeraterne, vil vi gerne træde til. Tanken er at yde store og små tilskud til eksempelvis elektronik, vintertøj eller julegaver. Socialfaglige ansatte samt frivillige i kontakt med familierne kan indstille børn til puljen.”

 

Project Viktor, Filippinerne

En frivillig organisation der samler penge ind i Danmark og samarbejder med lokale organisationer i Filippinerne. Centre for udsatte børn, børnehjem for forældreløse gadebørn, maduddelinger, skoleprogrammer, fadderskabsprogrammer er en del af projekterne.

50.000 kr. i støtte til opstart og drift af akutcenter for gadebørn i Butuan, Filippinerne.

”Vi vil sikre udsatte børns rettigheder i forhold til sundhed, omsorg, sikkerhed og retten til skolegang. Børnene kan dagligt henvende sig i centret og modtage støtte, vejledning og hjælp til at forbedre deres nuværende situation, så den negative sociale spiral kan blive brudt. Akutcentret går forud for etableringen af en børneby for forældreløse gadebørn, hvor erfaringerne fra akutcentret i høj grad vil blive inddraget.”

 

KORN180, Esbjerg

En socialøkonomisk virksomhed designet til at arbejde med og for sårbare unge mennesker i alderen 15-25 år. Håndværk, butiksdrift, kunst og kultur bruges som inspiration og virkemiddel. Visionen er at være en kreativ platform, hvor personlig deroute kan vendes.

40.000 kr. til STØT EN KONFI – et frivilligt tiltag, der sikrer konfirmationsfester for 10 udsatte familier.

”STØT EN KONFI er rettet mod økonomisk trængte familier, der er udfordrede på flere andre planer og med tilknytning til kommunale støttekontaktpersoner. Centralt er det enkelte barns mindeværdige konfirmation. Desuden tilfører vi en tiltrængt succesoplevelse for konfirmandens forælder(re), der opnår en følelse af at slå til i forhold til sit barn. Familierne bliver inddraget i processen og frivillige håndterer planlægning og hjælper til på selve dagen. Lokale restauranter levere maden.”

 

Projekt Siunissaq, Maniitsoq, Grønland

Et projekt med virke i Grønland og fokus på psykosociale og kunstneriske workshops med særlig vægt på fotografi. Har gennemført workshops i tre byer og to bygder. Formålet er at styrke modstandskraften (resiliens) i lokalsamfundet og dermed skabe tillid, fællesskab og handlekraft for børn og unge.

50.000 kr. i støtte til workshop med fokus på seksuelle rettigheder og skabelsen af et fælles ’Safe Space’ i en skolegård i Maniitsoq.

”Projekt Siunissaqs metoder og læring har fokus på at udfordre og gentænke fastlåste mønstre hos børn og unge. Det skal give dem selvværd og handlekraft at være med til at skabe noget fælles. De kan udtrykke sig i et fællesskab som ofte er fuldt af negative tendenser, og hvor druk, vold og overgreb desværre fylder meget i dagligdagen. I Grønland er der en tradition for at lære gennem erfaring i en visuel og kropslig læreform i bevægelse. ’Safe Space’ skal være et symbol på de rettigheder, man har som ungt menneske i Grønland.”

 

Red Barnet, Odense

Lokalafdelingen har fokus på at styrke udsatte børns resiliens med henblik på at øge deres evne til at indgå ligeværdigt i det lokale børnefællesskab og mestre eget liv som ung og voksen. Opmærksomheden er rettet mod odenseanske børn der lever i fattigdom eller er dårligt stillede og udsatte på forskellige måder.

10.000 kr. i støtte til entrebilletter til en oplevelsesklub for flygtningebørn.

”Fælles for børn, der oplever afsavn socialt, økonomisk eller kulturelt er, at de ofte isolerer sig og har ingen eller få venner. Gennem vores aktiviteter forsøger vi at nå og støtte så mange børn som muligt. Værdierne for samværet er: personlig og social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science, kultur, æstetik og fællesskab.”

 

Den fynske sorggruppe for børn og unge, Odense

Forening hvis primære mål er at skaffe økonomiske midler til samtalegrupper for børn mellem 10-18 år, som har mistet et nærtstående familiemedlem.

40.000 kr. i støtte til kommende gruppeforløb, også for dem der står på venteliste.

”Ved hjælp af uddannede gruppeledere er formålet med samtalegrupperne at støtte børn og unge til at få bearbejdet og reduceret de belastninger, som sorgen kan afstedkomme. Grupperne fungerer i praksis som mange andre sorggrupper i Norden og er bredt forankret med eksistentiel tilgang, og teologisk, psykologisk og pædagogisk teori.”

 

Home-Start Familiekontakt, Odense

Home-Start er en landsdækkende organisation med 12 lokalafdelinger, der organiserer frivillige indsatser for at forbedre og styrke børnefamiliers livssituation. I Odense støtter de årligt ca. 40 sårbare børnefamilier med manglende netværk, hvilket svarer til ca. 100 børn.

25.000 kr. i støtte til få ti frivillige ’familievenner’ på kursus.

”Vi oplever et stigende behov fra familier og fagfolk, der til tider er meget pressede og beder om, at vi akut kan støtte, da familiernes udfordringer er meget komplekse. Familievennerne gennemgår et 20-timers forberedelseskursus, som er grundstenen til et vellykket samarbejde og match mellem familie og familieven. Kurset ruster familievennen til at lytte, kende egne begrænsninger og sætte grænser. Der arbejdes med forståelse og respekt for forskellige livssyn, værdier og opdragelsesmetoder. Flere hænder – mere forankring. Formålet er, at flere kan få støtte i en hård tid, og at vores afdeling bliver mere forankret.”

 

Familiecenter Familiens Hus, Esbjerg

Et frivilligt, tidligt forebyggende tilbud til sårbare gravide og forældre i alderen 15-30 år, hvor målet er at skabe eller sikre tilknytning til uddannelse og job samt at skabe trivsel i familien. Modtager ca. 100 nye familier årligt.

10.000 kr. i støtte til netværksaktiviteter til forældre: ’Madklub for mænd’ og ’Tøsehygge’.

”Vi ved, at unge forældre er udfordrede ift. at fastholde eller sikre uddannelse og job, og at et godt netværk kan være med til at styrke unges muligheder ift. fastholdelse. Vi håber at netværksaktiviteterne kan skabe gode relationer mellem forældrene og forventer at den umiddelbare effekt er, at de får indsigt i egne værdier og ressourcer.”

 

AIDS-fondet, Aarhus

Danmarks ekspertorganisation inden for området arbejder for en verden uden nye tilfælde af hiv og varetager indsatsen mod hiv i tæt samarbejde med målgrupper. Arbejder aktivistisk, professionelt, kreativt og systematisk og tager ansvaret over for målgrupperne dybt alvorligt.

10.000 kr. i støtte til en ungegruppe i Aarhus.

”Ungegruppen er et rådgivningstilbud for unge mennesker, der lever med hiv. Vi har allerede en ungegruppe i København, og nu ønsker vi at starte et gruppeforløb i Aarhus for unge mellem 15-35 år, der alle i større eller mindre grad er udfordret af at leve med hiv. Det forventes at være lige så succesfuldt som ungegruppen i København, hvor deltagerne glæder sig over også at ses privat, fordi de holder af hinandens selskab.”

 

Mentornetværk, Esbjerg og Varde

En forening som arbejder på at skabe forbedrede muligheder for integration, inklusion og kulturel mangfoldighed i Esbjerg og Varde kommuner gennem frivillige ordninger, som matcher indvandrere og flygtninge (nydanskere) med frivillige mentorer. Mentorerne er aktive på arbejdsmarkedet eller på anden vis solidt forankret i det danske samfund.

30.000 kr. i støtte til etablering af pasnings- og aktivitetstilbud til børn.

”Leg og lær – aktiviteter. Den primære målgruppe er børn i alderen 2-12 år født af nydanske forældre, bosiddende i udsatte og isolerede boligområder i Esbjerg, og hvis forældre deltager i vores mangeartede tilbud som kurser og debatcafeer. Den sekundære gruppe er forældrene som ønsker at lære mere om samfundets strukturer og hvordan man, gennem aktiv deltagelse kan være med til at skabe positive for den enkelte, familien og lokalsamfundet.

 

Mariesminde Heste & Rideterapi på Samsø

En forening der støtter op om og realiserer en rideklub med terapeutisk og pædagogisk ridning i lille skala og med ganske få elever, som er børn og unge anbragt uden for hjemmet, flere med diagnoser. Rideklubben drives af en aflønnet pædagog med støtte fra frivillige (plejeforældre).

35.000 kr. i støtte til etablering af et gummi-toplag til udendørs ridebane, så der kan rides sikkert hele året rundt.

”Det er en lille gruppe piger, 10-15 år, der alle har haft en kompliceret/traumatisk tidlig barndom. Flere af dem har psykiske og kognitive udfordringer, der gør, at de har brug for det beskyttede og nære miljø, som rideklubben tilbyder. Udover den åbenlyse gavn de har af undervisning og omgang med hestene, har de uendelig stor glæde af at kunne dele deres vilkår som plejebørn med hinanden.”